Παρατείνεται η οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων για νέους γεωργούς έως και 16-01-2017

Παρατείνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στις οικείες ΔΑΟΚ.
Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας, ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως και 16-01-2017.

Ως ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου στις οικείες ΔΑΟΚ ορίζεται η μέχρι τις 30-01-2017 περίοδος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.


Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παράταση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.( http://www.pvaigaiou.gov.gr).

                                  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com