Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου με 38 θέματα και την ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5/12/2016, ημέρα Δευτέρα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην εξ’ αναβολής ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:


           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαρός

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην εξ’ αναβολής τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 6:00μμ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
1
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
2
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 149/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασία κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
3
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες μέρες του ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ λόγω της ανάγκης φύλαξης αυτού και εξαίρεση των τεσσάρων (4) φυλάκων που απασχολούνται στον Ξενώνα από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
4
Έγκριση παροχής οικονομικής ενίσχυσης στον οικονομικά αδύνατο δημότη με το ακρωνύμιο «R.G.»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
5
Έγκριση της αριθμ. 119/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.&Α.Δ.Λ. για το οικονομικό έτος 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
6
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π. κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
7
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 293/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» με θέμα «Έγκριση  προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2017»
8
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» με θέμα «7η τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2016»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                 Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
9
Έγκριση υποβολής αιτήματος ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην Πράξη «Κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
10
Έγκριση αιτιολόγησης προμήθειας γάλακτος τύπου εβαπορέ για ανάγκες εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου & του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας  & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
11
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2016»
12
Έγκριση εκκαθάρισης & οριστικής λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης Θερμοκηπίων Πολιχνίτου
13
Αγορά οικοπέδου και εγκαταστάσεων θερμοπηγών Πολιχνίτου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΘΥΠΛ Α.Ε.»
14
Έγκριση 88ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
15
Έγκριση 89ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
16
Έγκριση 91ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
17
Έγκριση 92ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
18
Έγκριση 93ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
19
Έγκριση 94ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
20
Έγκριση 95ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
21
Έγκριση 96ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
22
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
23
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών Δημοτικών Ενοτήτων
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
24
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ»
25
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών»
26
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ (ΠΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ»
27
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΕΥΚΑΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ»
28
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Παραλιακής οδού Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας»
29
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δίκτυα Ύδρευσης Αποχέτευσης Περιοχής ¨Μπουτζαλιά¨, Υπολειπόμενα Δίκτυα Υψηλής και Μεσαίας Ζώνης Αγιάσου»
30
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ ΠΑΛΙΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
31
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση Πεζοδρομίου Βατερών»
32
Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς αρδευτικού Ιππείου»
33
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 161/2016 μελέτης καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδών στο ΑΥΛΑΚΙ και στο ΚΑΒΑΚΙ Πέτρας»
34
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ – ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ»
35
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ»
36
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΕΙΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
37
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Άμεση Αποκατάσταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Ακαθάρτων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου»
38
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής & Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Επέκταση & Βελτίωση Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Λέσβου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com