33 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Βόρειο Αιγαίο

Eκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ(ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2016 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 6ης Φεβρουαρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Αναλυτικά οι θέσεις στο Βόρειο Αιγαίο:

3 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής στο Νοσοκομείο Λήμνου,

1 θέση ΤΕ Νοσηλευτικής στο Κέντρο Υγείας Άντισσας,

3 θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας στα Νοσοκομεία Μυτιλήνης και Λήμνου και στο ΠΕΔΥ Μυτιλήνης,

2 θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας στο Νοσοκομείο Σάμου και το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου,

1 ΠΕ Λογοθεραπείας Νοσοκομείου Σάμου,

1 θέση ΤΕ Λογοθεραπευτών στο Νοσοκομείο Σάμου,

2 θέσεις ΤΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης,

1 θέση ΤΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου,

1 θέση ΤΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων στο Νοσοκομείο Σάμου,

1 θέση ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής στο Κέντρο Υγείας Πυργίου Χίου,

1 ΠΕ ψυχολόγων Νοσοκομείο Λήμνου,

1 ΠΕ ψυχολόγων Νοσοκομείο Χίου,

5 θέσεις ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, στο Νοσοκομείο Λήμνου, στο ΠΕΔΥ Μυτιλήνης και στα Κέντρα Υγείας Πλωμαρίου και Άντισσας,

2 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων στο Νοσοκομείο Σάμου και στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου

1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων στο νοσοκομείο Χίου,

1 θέση ΤΕ Μαιών-Μαιευτών στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου,

1 θέση ΥΕ Μεταφορέας Ασθενών Νοσοκομείο Ικαρίας,

1 θέση ΥΕ Μεταφορέας Ασθενών Νοσοκομείο Λήμνου,

1 θέση ΥΕ Νεκροτόμων στο Νοσοκομείο Σάμου,

1 θέση Ειδικού Υγειονομικού Προσωπικού-Ειδικότητας Νοσοκόμων,

2 θέσεις ΥΕ Καθαριστών-τριων στο Κέντρο Υγείας Άντισσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com