Ερώτηση Γ. Πάλλη για τα σχέδια διαχείρισης και ανάπτυξης για τους κόλπους Καλλονής και Γέρας

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Σχέδια Διαχείρισης και Ανάπτυξης για τους κόλπους Καλλονής και Γέρας, νήσου Λέσβου» κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Πάλλης.

Η ερώτηση συνυπογράφεται και από άλλους 6 βουλευτές του κόμματος.
Όπως αναφέρει ο βουλευτής στην ερώτησή του, «ο κόλπος Καλλονής χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στην οστρακοκαλλιέργεια και ο Κόλπος Γέρας ως ΠΑΥ με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στην ιχθυοκαλλιέργεια», ενώ αν και στην σχετική ΚΥΑ αναφέρεται ότι οι ΠΑΥ του Ειδικού Πλαισίου επελέγησαν συναξιολογώντας κοινωνικά κριτήρια, τα φαινόμενα αποδεικνύουν το αντίθετο.
Ειδικότερα, οι αλιευτικοί σύλλογοι ειδικά και η τοπική κοινωνία γενικότερα, ισχυρίζονται ότι:
1. Η φέρουσα ικανότητα των Κόλπων δεν δύναται να υποστηρίξει τη λειτουργία ΠΟΑΥ, δηλαδή εγκαταστάσεις άνω των 100 στρεμμάτων και μνημονεύουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία των περιοχών αυτών από τη μέχρι σήμερα λειτουργία υδατοκαλλιεργειών.
2. Σημαντικές υποστηρίζεται ότι ήταν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μιας μόνο  ιχθυοκαλλιέργειας στον Κόλπο Καλλονής τη δεκαετία του 1990, η ιδιοκτήτρια εταιρεία της οποίας εγκατέλειψε την περιοχή χωρίς να αποκαταστήσει τις περιβαλλοντικές βλάβες που προκάλεσε. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ντόπιο: «Είχαν κάνει τον Κόλπο βούρκο».
3. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών παραβαίνει συστηματικά την κείμενη νομοθεσία για το περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη. Φόβοι εκφράζονται για την υφιστάμενη μονάδα οστρακοαλιείας ότι αλιεύει τα φυσικά αποθέματα, ενώ ταυτόχρονα εμπορεύεται ακόμα και το γόνο.
4. Οι θέσεις που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν οι οστρακοκαλλιέργειες βρίσκονται τα πλούσια αποθέματα οστράκων του Κόλπου, γεγονός που θα οδηγήσει στην καθολική απαγόρευση οστρακοαλιείας στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα τη στέρηση πηγής εισοδήματος από τον αλιευτικό κλάδο της περιοχής.
5. Σε κάθε περίπτωση, αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι με την απουσία των αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες δεν προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους που θα διασφάλιζαν την ορθή λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών, ενώ ταυτόχρονα αδειοδοτούν επιδεικνύοντας μια «ύποπτη» ανεκτικότητα ειδικά απέναντι στην απροθυμία της υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας, η οποία εδώ και μια τριετία δεν έχει προβεί στην υποχρεωτική μετεγκατάστασή της λόγω ύπαρξης ενάλιου αρχαιολογικού χώρου.  
Ο Γ. Πάλλης επισημαίνει ότι η τοπική κοινωνία ζητά:
την επανεξέταση και την τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες,
το πάγωμα κάθε ενέργειας για την εγκατάσταση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας,
την αναστολή της λειτουργίας της υφιστάμενης οστρακοκαλλιέργειας στον Κόλπο Καλλονής ή τουλάχιστον τη λειτουργία της υπό τη στενή και αποτελεσματική επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών,
τη σύνταξη μελέτης σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των Κόλπων, την αλιευτική παραγωγή, τις υποδομές, τις επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών, τα ιχθυαποθέματα και τα αποθέματα οστράκων, τις επιπτώσεις της εισαγωγής ξένων ειδών στην θαλάσσια πανίδα των κόλπων (π.χ. χάβαρα), στην οποία θα βασιστούν τα αναπτυξιακά σχέδια για τους Κόλπους Γέρας και Καλλονής στο μέλλον.
Με βάση τα παραπάνω ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης με τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, ώστε εντέλει να διασφαλιστεί η συναίνεση της τοπικής κοινωνίας στα επικείμενα αναπτυξιακά σχέδια για τους κόλπους Γέρας και Καλλονής;
2. Προτίθενται να επανεξετάσουν το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, δεδομένων των αρνητικών αντιδράσεων, οι οποίες δεν περιορίζονται στη νήσο Λέσβο;
3. Ποια μέτρα θα λάβουν προκειμένου να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους οι τοπικές υπηρεσίες;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com