Ν. Λέσβου: Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων και παγετού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β´ 4333/30.12.2017) και τέθηκε σε ισχύ η απόφαση του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί απαγόρευσης θήρας, στις περιπτώσεις επικράτησης ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης διάρκειας και έντασης, στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Λέσβου (όρια Ν. Λέσβου).
Αναλυτικά η απόφαση:

Διεύθυνση Δασών ν. Λέσβου

Απόφαση: αριθμ. 92776/29-12-2016 – Δ.Α.Δ. 5/2016 (ΦΕΚ Β´ 4333/30.12.2016)
«Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στα όρια του Νομού Λέσβου για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.».
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (όρια Ν. Λέσβου) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017, όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι και ιδιαίτερα διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί του χιονιού και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης διάρκειας και έντασης.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και των υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/τ.Β ́/1985) και 37338/1807/Ε103/1-9-2010) (Φ.Ε.Κ. 1495/τ.Β ́/2010 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν σήμερα.
Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ., των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.
lesvosnews.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com