Ενημέρωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου για τα προγράμματα Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία -Από σήμερα οι αιτήσεις

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λέσβου (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) ενημερώνει ότι ανακοινώθηκε η Πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Από σήμερα, Τρίτη 24.01.2017, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στήριξης από τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 22.02.2017.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους.
• Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία
• Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία
B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
• Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία.
• Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία.
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την διαδικασία ένταξης του Μέτρου παρέχεται από :
• Τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων του Υπ. Α.Α.Τ.
• Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και
• τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του
ΥπΑΑΤ.( πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ)
Ολόκληρη η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Λέσβου
(πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) και στο τηλέφωνο 2251037117. Μπορείτε επίσης να απευθύνετε τα
ερωτήματά σας στο e-mail : keppyelmyt@gmail.com .
-Η-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com