Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 05 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 για συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 165 και β) του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" για:


Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
Εκλογή Τακτικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com