Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  της  Π.Ε. Λέσβου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Οι αιτήσεις-υπεύθυνες  δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ψηφιακές υπηρεσίες), μέχρι τις 27 Μαρτίου 2017.  


       
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνονται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής  του.

Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση, μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, ενώ η ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται σε ένα στρέμμα. Τα αγροτεμάχια μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα (ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα επτά έτη). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 2253022565.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com