Ψήφισμα του ΔΣ του Αναγνωστηρίου Αγιάσου για το θάνατο του Χριστόφα Πρ. Μαϊστρέλλη

Έφυγε απ' τη ζωή, χτυπημένος από την επάρατο, ο Χριστόφας Πρ. Μαϊστρέλλης, εκλεκτό τέκνο της Αγιάσου και εξέχον μέλος του Αναγνωστηρίου.  Το ΔΣ του Πνευματικού μας Κέντρου στη σημερινή του συνεδρίαση εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της υπ’ αριθμ. 12/14-5-2017 τακτικής συνεδριάσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Στην Αγιάσο και στα γραφεία του Αναγνωστηρίου, σήμερα στις 14 Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30΄ π.μ., συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα διάφορα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα ήταν τα έξι από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), δηλαδή: Κορομηλάς Κλεάνθης του Δημητρίου, Σκορδάς Παναγιώτης του Στυλιανού, Κουτσκουδής Παναγιώτης του Μιχαήλ, Σκλεπάρης Δημοσθένης του Γεωργίου, Χουτζαίος Νικόλαος του Γεωργίου και Δεϊλόγκος Γρηγόριος του Δημητρίου. Δικαιολογημένα απούσα ήταν η Χατζημιχαήλ Παναγιώτα (Πέγκυ) του Μιχαήλ.

Αφού διαπιστώθηκε η καταστατικά προβλεπόμενη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός απόφασης: 38

Θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Χριστόφα Προκοπίου Μαϊστρέλλη.»

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανήγγειλε στο Δ.Σ. το θάνατο του εκλεκτού μέλους του Αναγνωστηρίου Χριστόφα Προκοπίου Μαϊστρέλλη, που άφησε χθες τη στερνή του ανασαιμιά στην Αθήνα σε ηλικία 68 ετών, χτυπημένος από την επάρατο.

Ο εκλιπών περιέβαλε πάντοτε το Ίδρυμά μας με αγάπη και ήταν αρωγός των προσπαθειών του. Μεγάλος και πρωτοπόρος δάσκαλος, με κοινωνικές ευαισθησίες και αγόγγυστη διάθεση προσφοράς στα κοινά, υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση την ελληνική Παιδεία. Έδωσε πολλούς αγώνες μέσα από την πλούσια συνδικαλιστική του δράση στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Διοικητικό στέλεχος του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Αγιασωτών της Αθήνας και συντρέχτης του πολύπλευρου πνευματικού και πολιτιστικού έργου του Αναγνωστηρίου μας. Εκλεκτός ερασιτέχνης ηθοποιός από τα φοιτητικά του χρόνια, αντιπρόσωπος του σωματείου μας στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου (ΟΕΘΑ) στην Αθήνα, επιμελητής της παιδικής βιβλιοθήκης μας μαζί με την σύζυγό του Ιωάννα, εκπαιδευτικό, φωτογράφος των εκδηλώσεών μας τα τελευταία χρόνια. Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Κάλεσε ύστερα το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έκδοση του σχετικού ψηφίσματος.
Το Δ.Σ., αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Μετά την αναγγελία του θανάτου του εκλεκτού μέλους του Αναγνωστηρίου «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αγιάσου Χριστόφα Προκοπίου Μαϊστρέλλη, εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα:
Στην είσοδο της Βιβλιοθήκης του Αναγνωστηρίου να αναρτηθεί ο πένθιμος πέπλος.
Να γίνει κατάθεση στεφάνου στη μνήμη του.

Αντίγραφο του παρόντος να επιδοθεί στους συγγενείς του.

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κλεάνθης Δ. Κορομηλάς

ΤΑ  ΜΕΛΗ
Παναγιώτης Στ. Σκορδάς, Παναγιώτης Μ. Κουτσκουδής,

Δημοσθένης Γ. Σκλεπάρης, Νικόλαος Γ. Χουτζαίος, Γρηγόριος Δ. Δεϊλόγκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com