Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τι προβλέπει

Σε διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο, που θα είναι υπό διαβούλευση μέχρι τις 14 Ιουνίου, είχε παρουσιαστεί από τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, ήδη από τις αρχές Απριλίου με αρχικό στόχο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν από το Πάσχα.
Σύμφωνα με τον ο κ. Γαβρόγλου, η νομοθετική πρωτοβουλία για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα «συνιστά μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην οργάνωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) βάσει των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, της επεξεργασίας του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία και των διαβουλεύσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αξιοποιώντας τον ευρύ, γόνιμο και πρωτότυπο διάλογο που ήδη αναπτύχθηκε με πολλά θεσμικά όργανα των ΑΕΙ, αλλά και με πολλούς διδάσκοντες των ΑΕΙ».

Γνώμονας των ρυθμίσεων που προτείνονται είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, ένας «δημοκρατικός, αποτελεσματικός, σύγχρονος και ανοιχτός ως προς την κοινωνία τρόπος διοίκησης των ΑΕΙ», η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, η ανάπτυξη του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε επίπεδο Περιφέρειας, ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και των διδακτορικών σπουδών, με στόχο την αναβάθμισή τους.


Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, επομένως και των φοιτητών, στα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων.

Σε ό,τι αφορά το άσυλο, προβλέπει ότι «επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις πλημμελημάτων και κακουργημάτων αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα».

Σημειώνεται ότι στο Πρυτανικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών «που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους νομίμως ορισθέντες φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο».

Πιο αναλυτικά, στο νομοσχέδιο προβλέπονται:

- Η δημιουργία του θεσμού των περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

- Η συγκρότηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης σε κάθε ΑΕΙ.

- Η θεσμοθέτηση ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από τα πενταετή προγράμματα σπουδών και η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από Τμήματα τεχνολογικών κατευθύνσεων των ΤΕΙ.

- Η ενίσχυση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα δημιουργίας διετών δομών στα ΑΕΙ που θα παρέχουν πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

- Η ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των κοσμητειών και των κοσμητόρων.

- Η «διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας» των ΠΜΣ, η εξασφάλιση της πρόσβασης των φοιτητών σε αυτά, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, η διαφάνεια και ο εξορθολογισμός στους προϋπολογισμούς των ΠΜΣ, η ενίσχυση των ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

- Η συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης.

- Η εκλογή αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία.

- Η επαναφορά του Πρυτανικού Συμβουλίου.

- Ρυθμίσεις για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους ΕΛΚΕ (Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας).

- Η απαγόρευση παράλληλης απασχόλησης στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης.

- Η συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος με Υπουργική Απόφαση.

- Η απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων.


Ε. Βενιζέλος: «Επαπειλούμενη οπισθοχώρηση»

«Η πορεία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας προδικάζει θετικά ή αρνητικά την πορεία της χώρας προς τη μεταμνημονιακή εποχή, τη δυνατότητα της να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και το χαμένο χρόνο, την επιδίωξή της να καταστεί ξανά μια κανονική και ισότιμη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν πρέπει να συντελεστεί η επαπειλούμενη οπισθοχώρηση. Τουλάχιστον όχι αυτή» αναφέρει ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος σε ανάρτησή του με αφορμή τις προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά, ο κ. Βενιζέλος αναφέρει:

«Κάποτε το πανεπιστημιακό άσυλο ως θεσμική εγγύηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, δηλαδή της ελευθερίας της έρευνας και της διδασκαλίας ως ειδικότερη όψη της ελευθερίας του λόγου και της ελεύθερης κίνησης των ιδεών, είχε νόημα. Δυστυχώς σταδιακά το πανεπιστημιακό άσυλο εκφυλίστηκε σε άλλοθι που υπέθαλψε τη συμβολική και υλική βία στους πανεπιστημιακούς χώρους. Επιπλέον κατέστησε ορισμένους πανεπιστημιακούς χώρους ορμητήρια για την άσκηση οργανωμένων μορφών κοινωνικής και πολιτικής βίας. Το πρόβλημα εδώ και δεκαετίες δεν είναι η αποτροπή της κρατικής βίας στο όνομα της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αλλά το τελείως αντίστροφο: η προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας από την ενδοπανεπιστημιακή βία ή την ελεύθερα εισαγόμενη στους πανεπιστημιακούς χώρους βία που ασκούν οργανωμένες ομάδες. Το έρεισμα του πανεπιστημιακού ασύλου στο άρθρο 16 του Συντάγματος και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας έχει πλήρως απωλεσθεί. Συχνά, είτε το ομολογούν είτε όχι, ελληνικά ΑΕΙ οργανώνουν σημαντικές εκδηλώσεις ( από συνοδούς πρυτάνεων μέχρι αναγορεύσεις επίτιμων διδακτόρων) εκτός πανεπιστημιακών χώρων για λόγους ασφαλείας, δηλαδή για να προστατευθεί η ελευθερία του λόγου και η ακαδημαϊκή ελευθερία.

Συνεπώς οι σκέψεις για επαναφορά των παλιών διατάξεων περί πανεπιστημιακού ασύλου προσκρούουν πλέον στον πυρήνα της συνταγματικά προστατευόμενης ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Η κυοφορούμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει όμως και την επιστροφή στις «συμμετοχικές» αντιλήψεις της πρώτης περιόδου της μεταπολίτευσης ως προς τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας του «πανεπιστημίου των ομάδων» που παρά τις αναφορές στην έννοια της ακαδημαϊκής κοινότητας και στις μεσαιωνικές απαρχές του ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, οδήγησαν κατ´ αποτέλεσμα στην ακραία κομματικοποίηση του πανεπιστημιακού γίγνεσθαι και στον ευτελισμό πολλών ακαδημαϊκών διαδικασιών. Θεμελιώδης προϋπόθεση για τη στοιχειώδη αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τώρα η απελευθέρωση των ΑΕΙ από τον εναγκαλισμό των κομμάτων. Η πλήρης απόσυρση των κομματικών παρατάξεων από τα πανεπιστήμια είναι όρος επιβίωσης για αυτά. Όρος επιβίωσης είναι επίσης η εισαγωγή, διατήρηση και ενίσχυση θεσμών ακαδημαϊκής διοίκησης που εναρμονίζονται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αυξάνουν το κύρος και την ερευνητική και διδακτική ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΑΕΙ.

Η προηγούμενη παρατήρηση αφορά και όλες τις μίζερες γραφειοκρατικές παρεμβάσεις σε σχέση με την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις διαφάνειας. Προφανώς πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη γενναία ενίσχυση των μεταπτυχιακών φοιτητριών / φοιτητών που δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα. Αλλά από εκεί και πέρα μόνο η αντιγραφειοκρατική και μη κρατικιστική λειτουργία των ίδιων των πανεπιστημίων με όρους διεθνούς ερευνητικής και διδακτικής αξιοπιστίας μπορεί να μας προετοιμάσει ως χώρα για τη διασταύρωση με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να συγκρατήσει το διανοητικό κεφάλαιο που διαθέτει η Ελλάδα και να ανοίξει τα ελληνικά ΑΕΙ στο διεθνές πεδίο των ερευνητικών συνεργασιών και της ζήτησης για σπουδές.

Η πορεία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας προδικάζει θετικά ή αρνητικά την πορεία της χώρας προς τη μεταμνημονιακή εποχή, τη δυνατότητα της να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και το χαμένο χρόνο, την επιδίωξή της να καταστεί ξανά μια κανονική και ισότιμη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν πρέπει να συντελεστεί η επαπειλούμενη οπισθοχώρηση. Τουλάχιστον όχι αυτή».

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com