Υπ. Οικονομικών: Παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Παράταση στην προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων (που λήγει σήμερα, Τετάρτη) έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Αρχικά έγινε γνωστό ότι το υπουργείο σχεδίαζε να δώσει παράταση και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο, το μεσημέρι παράγοντες του υπουργείο διέψευσαν τις σχετικές αναφορές και τα δημοσιεύματα. Όπως επισήμαναν, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων λήγει στις 30 Ιουνίου και δεν θα δοθεί καμία παράταση. Το υπουργείο Οικονομικών καλεί, μάλιστα, τους φορολογούμενους να αξιοποιήσουν το χρόνο που απομένει και να εκπληρώσουν εγκαίρως την υποχρέωσή τους.Το απόγευμα της Τετάρτης κατατέθηκε, όπως αναμενόταν τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίνεται παράταση στην προθεσμία για την ένταξη στον νόμο οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων, η οποία έληγε σήμερα.

Με τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου. Βέβαια, από τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από σήμερα μέχρι και το τέλος της προθεσμίας, ο συντελεστής υπολογισμού του πρόσθετου φόρου, ανακαθορίζεται από 10% που ήταν μέχρι τώρα σε 12%.

Αναλυτικά η τροπολογία έχει ως εξής:

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α'240) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 30.9.2017.

Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1.6.2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου:

α) ο συντελεστής πρόσθετου φόρου δέκα τοις εκατό (10%) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 ορίζεται σε δώδεκα τοις εκατό (12%) του κύριου φόρου,

β) οι συντελεστές πρόσθετου φόρου, δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και τριάντα τοις εκατό (30%), της περίπτ. β' των παρ. 3 και 4 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016 ορίζονται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) και τριάντα έξι τοις εκατό (36%) του κύριου φόρου, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α' 170) έχει γίνει μέχρι την 31.5.2017, για δηλώσεις που υποβάλλονται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, από την 1.6.2017 και έως τη λήξη της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, εφαρμόζεται ο συντελεστής πρόσθετου φόρου δέκα τοις εκατό (10%) της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016.

★ Πηγή: Συντακτική ομάδα του eklogika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου