Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 15 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ:1ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
( Κατόπιν αιτήματος των Περιφερειακών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου ).
ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ 7ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΓΕΡΑΝΕΙΟ >> ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παρασκευάς Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΑΛΑΜΑΣ - ΠΥΘΑΡΙΑ" ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΗΣ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΤΜΗΜΑ 3.174,57 m2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παρασκευάς Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com