Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Συμβουλευτικής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Συμβουλευτικής

Προσοχή!! Νέος κύκλος μαθημάτων από 15 Οκτωβρίου

Προκηρύχθηκε και ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου ο νέος κύκλος μαθημάτων του Προγράμματος επαγγελματικής εξειδίκευσης και συμβουλευτικής : «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», σχεδιασμένο σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και κριτήρια ποιότητας, με έμφαση στη μικροδιδασκαλία σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ .Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν μέχρι την 1η Οκτωβρίου.

Τα μαθήματα διάρκειας 150 ωρών ολοκληρώνονται εντός τριών μηνών και με την ολοκλήρωσή τους χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης- Εξειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο ( προσφέρει Γενικές Μοριοδοτήσεις) και συμβάλλει α)στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου, β) στην προετοιμασία των επιμορφωμένων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας (ΕΟΠΠΕΠ).

Το πρόγραμμα είναι υψηλής ζήτησης και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά παρέχονται στο σύνδεσμο: goo.gl/PZ3mMR

Αναλυτικές πληροφορίες επίσης σχετικά με τη μοριοδότηση παρέχονται από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο κο Ιωάννη Ρε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (phdres@gmail.com)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

- υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

- πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων

- στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 300 ευρώ καταβλητέα σε δύο δόσεις.

Έκπτωσης 50% δικαιούνται όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με δίδακτρα

Όσοι δικαιούνται έκπτωσης 50% καταβάλλουν στη αρχή του προγράμματος εφάπαξ τη δόση των 150 ευρώ.

Για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν τη προβλεπόμενη διαδικασία : 1)κατάθεση των χρημάτων στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου :

ALPHA BANK

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 601002001002081

ΙΒΑΝ GR19 0140 6010 6010 0200 1002 081

2)αποστολή των στοιχείων κατάθεσης και της αίτησης συμμετοχής με τα προσωπικά σας στοιχεία.ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στο σύνδεσμο:

https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=64

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων:

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πληροφορίες : στα τηλέφωνα : 22510-36520 εργάσιμες μέρες και ώρες

6940911716, 6988019804, 6972192165, 6985586319, 6988069584, 6948711315

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com