Έναρξη Συνταγογράφησης Γεωργικών Φαρμάκων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου ανακοινώνεται ότι:

1) Η ηλεκτρονική εφαρμογή «Συνταγής χρήσης γεωργικών Φαρμάκων» ολοκληρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή την 18η Σεπτεμβρίου 2017. Η παραπάνω εφαρμογή θα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση από κάθε εγκεκριμένο συνταγογράφο Γεωργικών Φαρμάκων στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr).

2) Από την 18η Σεπτεμβρίου 2017 η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή και έχει εξασφαλιστεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου κατόχου Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Ο χρήστης ή ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση αυτών να τα καταγράφει σε ημερολόγιο ενυπόγραφα Επισημαίνεται ότι στη συνταγή χρήσης Γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του κατόχου Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

3) Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά, τα δασικά ,και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας για τα οποία όμως ισχύει η υποχρέωση της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης.

4) Επισημαίνεται ότι μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που α) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά μέτρα(1000 τ.μ.) και β) δεν φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου νεκροκεφαλή και χιαστή οστά, είτε εκδίδεται συνταγή ή τη στιγμή πώλησης των παραπάνω γεωργικών φαρμάκων γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή η οποία αφού εκτυπωθεί παραδίνεται στον χρήστη και υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου. Στην παραπάνω εκτύπωση αναφέρονται πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε.

5) Μετά τα παραπάνω θα πρέπει οι επαγγελματίες χρήστες Γεωργικών Φαρμάκων που κατέχουν μεγάλες καλλιεργούμενες εκτάσεις (υπαίθριες και Θερμοκηπιακές) να αποκτήσουν άμεσα το  Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί στο Νομό Λέσβου (Λέσβο & Λήμνο) είναι καταχωρημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης & Τροφίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται :
α) Ακολουθώντας την παρακάτω ηλεκτρονική διαδρομή: «www.minagric.gr→ Αγρότης Επιχειρηματίας → Φυτοπροστασία→ Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων→ Εθνικό σχέδιο Δράσης→ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων→ Φορείς κατάρτισης και κέντρα εξετάσεων για την χορήγηση Πιστοποιητικών Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων».
β) Από τα κατά τόπους καταστήματα Λιανικής Εμπορίας  Γεωργικών Φαρμάκων
γ) Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.

6) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας γραφείο 9 ( κ. Γιασσά Εμμανουήλ ) και στο τηλέφωνο 22510-25644.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com