«Σημάδι» στις 24 Οκτωβρίου βάζει ο Αποστόλου για την ενιαία ενίσχυση

«Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου θα αρχίσει η άµεση καταβολή του ποσού των ενισχύσεων σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους σε ποσοστό 70%» ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, την περασµένη Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου από την Καστοριά, κάνοντας την πρώτη επίσηµη αναφορά σχετικά µε το χρόνο πληρωµής της προκαταβολής του τσεκ.Την ίδια ώρα οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ «δουλεύουν» µε προγραµµατισµό το τρίτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου και στόχο την περσινή ηµεροµηνία στις 27 του µήνα, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Οργανισµού Γιώργο Κέντρο.
Εν τω µεταξύ, µε σβήσιµο παλιών «εκκρεµοτήτων» για µεµονωµένες περιπτώσεις σε σταδιακές πληρωµές τόσο από τον Α’ Πυλώνα όσο και από το εγκεκριµένο ποσό των 130 εκατ. ευρώ για κάλυψη ανειληµµένων υποχρεώσεων του Β’ πυλώνα κυλά ο Σεπτέµβριος, µε τους αγρότες να περιµένουν ουσιαστικά την πληρωµή της προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης.

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του Οργανισµού Πληρωµών µέχρι τις 15 Οκτωβρίου αναµένεται να έχει κλείσει οικονοµικά το έτος όσον αφορά τα υπόλοιπα από τον Α’ Πυλώνα για συνδεδεµένα και ειδικά καθεστώτα, ενιαία ενίσχυση κλπ. (πχ. εκκρεµότητες από ενστάσεις) και µέχρι τέλος του έτους το µεγαλύτερο κοµµάτι από τον Β’ Πυλώνα. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος «αυτή τη στιγµή πληρώνεται το 2015 και µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου θα έχει ανοίξει η εφαρµογή για τις υποχρεώσεις από το 2016».
Όσον αφορά τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων, οι αρµόδιοι του Οργανισµού Πληρωµών σε αυτή τη φάση ασχολούνται µε την έγκριση των αιτηµάτων που έχουν υποβληθεί από τους αγρότες. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες πρόκειται για περίπου 65.000 αιτήµατα µεταβιβάσεων, για τα οποία οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαιώνουν ότι προχωρά κανονικά η διαδικασία, έχει ήδη εξεταστεί και εγκριθεί περίπου το 65% αυτών και συνολικά ο έλεγχος θα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να µη δηµιουργηθεί πρόβληµα στην πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ. Ο αντιπρόεδρος Γ. Κέντρος εκτιµά ότι στην πληρωµή του Οκτωβρίου θα περιλαµβάνονται όλα σχεδόν τα αιτήµατα, µε όσα λίγα µείνουν να µεταφέρονται στην εξόφληση της ενιαίας τον ∆εκέµβριο.

Κολλάει το σύστηµα, αργούν οι εν δυνάµει Νέοι
Εν τω µεταξύ, προβλήµατα εντοπίζονται στη διαδικασία που αφορά την πληρωµή της προκαταβολής του προγράµµατος των Νέων Αγροτών, µε τους εν δυνάµει να προηγούνται χρονικά και να ακολουθούν οι ενιστάµενοι. Για αρκετές ηµέρες είχε «µπλοκάρει» το πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε αποτέλεσµα να «ανεβαίνουν» µε δυσκολία τα σχετικά έγγραφα (επιπλέον δικαιολογητικά που κλήθηκαν να προσκοµιστούν) των εν δυνάµει δικαιούχων που έχουν ήδη αποστείλει οι Περιφέρειες στον Οργανισµό. Σύµφωνα µάλιστα µε τις πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις Περιφερειακές Ενότητες, αυτό είναι και το βασικό «εµπόδιο» που θα ορίσει και το πότε θα γίνουν τελικά οι πιστώσεις στους δικαιούχους, αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εν λόγω αναρτήσεις, ώστε να δοθεί η εντολή πληρωµής, η οποία αναµένεται τέλος Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου.

Η εντολή από το υπουργείο, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, είναι να ανέβουν στο πληροφοριακό σύστηµα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) όλα τα εκκρεµή έγγραφα των εν δυνάµει Νέων Αγροτών πανελλαδικά, ούτως ώστε να ακολουθήσει η οριστικοποίηση του συστήµατος και οι πληρωµές να γίνουν πιθανότατα και µαζικά. Αν όχι, τότε θα κινηθούν στη λογική των πιστώσεων των δικαιούχων, µε τις Περιφέρειες που κλείνουν τη διαδικασία να προχωρούν και σε πληρωµή.

Την ίδια ώρα, χειρόγραφα από τους αρµόδιους των κατά τόπους Περιφερειών εξετάζονται οι ενστάσεις των Νέων Αγροτών. Και σε αυτή την περίπτωση, µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, θα πρέπει να ακολουθήσει η ανάρτηση των σχετικών δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η «υπερφόρτωση» του µηχανογραφικού αναµένεται να καθυστερήσει τη διαδικασία, που προβλέπεται µετά τα µέσα Οκτωβρίου.

Πάει ∆εκέµβριο η προκαταβολή της εξισωτικής 2017
Στα τέλη του 2017, κοντά στην εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, αναµένεται να «τρέξει» η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2017, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Οργανισµού Πληρωµών Γιώργου Κέντρου, δηλαδή όπως ακριβώς έγινε και πέρυσι. Σηµειωτέον ότι –όπως αναφέρει ο ίδιος- έκλεισαν όλες οι εκκρεµότητες από τα προηγούµενα έτη. Σε αυτή τη φάση ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά τη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει των αιτηµάτων ένταξης που υποβλήθηκαν από τους παραγωγούς µέσω της δήλωσης ΟΣ∆Ε, η οποία αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τέλος Οκτωβρίου, ώστε να γίνει πληρωµή προκαταβολής.


Απειλή κυρώσεων φέρνει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για καταγραφή κακοπληρωτών νερού άρδευσης από τους ΟΕΒ

Εντολή για έλεγχο και υποβολή κυρώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης σε αγρότες που δεν τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους ΟΕΒ, με την έναρξη της ειδικής πλατφόρμας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 6 Οκτωβρίου να καταχωρούν στοιχεία έως 20 οφειλετών τους, που συστηματικά και αδικαιολόγητα δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους και που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες οφειλές, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού, προκειμένου να ακολουθήσουν έλεγχοι και ίσως κυρώσεις στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ «Στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα στο http://www.opekepe.gr/applications.asp ή http://wuc.opekepe.gr,  λειτουργεί από το 2013 εφαρμογή για την τήρηση των διαδικασιών χρήσης υδάτων, γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Εκτός από τον ΑΦΜ των καταγγελλόμενων γεωργών, οι ΟΕΒ καταχωρούν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους και προαιρετικά την ταχυδρομική τους διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό τους. Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, θα πρέπει να γίνεται οριστικοποίηση».
Δούσκα Ελένη 
http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com