Και νέο κρούσμα ευλογιάς του προβάτου στον Μανταμαδο- Σε συναγερμό οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

Ακόμα ένα κρούσμα ευλογιάς του προβάτου σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Μανταμαδο Λέσβου εντοπίστηκε χτες μετά και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, είχε επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η πρώτη εστία Ευλογιάς του προβάτου, σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στην περιοχή Μανταμάδου.Χτες επιβεβαιώθηκε ακόμα ένα κρούσμα ευλογιάς σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση βάζοντας σε συναγερμό τους κτηνοτρόφους του νησιού που ανησυχούν για την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Να σημειώσουμε ότι από το πρώτο κρούσμα που είχε εντοπισθεί στις 7/09 η περιοχή του Μανταμάδου έχει τεθεί σε καραντίνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να αναφέρει τα παρακάτω:

Προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου στο νησί και στη λοιπή χώρα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, εξέδωσε Απόφαση Λήψης Μέτρων στο νησί της Λέσβου (ΑΔΑ: 695Ε7ΛΩ-4ΒΦ) σύμφωνα με την οποία:

1. Απαγορεύεται η έξοδος από τη  Νήσο Λέσβου ζώντων αιγοπροβάτων, µη εδωδίµων προϊόντων των ευαίσθητων ειδών καθώς και ειδών χορτονοµής.
2. Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες αιγοπροβάτων στη Νήσο Λέσβου.
3. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης και η προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν ορισθεί.
4. Στη ζώνη προστασίας, η οποία οριοθετείται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων  περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής όλα τα αιγοπρόβατα παραμένουν εντός της εκμετάλλευσης και δεν μετακινούνται από αυτήν. Μόνο σε επείγουσα σφαγή σφάζονται στο πλησιέστερο σφαγείο μετά από άδεια του ΤΚΕΕ και επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο.

Στη ζώνη επιτήρησης, η οποία οριοθετείται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής, τα αιγοπρόβατα δεν μετακινούνται εκτός της ζώνης για 21 ημέρες. Επιτρέπεται η σφαγή των αιγοπροβάτων μετά την παρέλευση 21 ημερών στο πλησιέστερο σφαγείο μετά από άδεια του  ΤΚΕΕ.

5. Επιτρέπεται η σφαγή των ζώων που βρίσκονται εκτός της ζώνης επιτήρησης και προστασίας  μόνο σε  σφαγεία που βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.
6. Σχετικά με τη λειτουργία του σφαγείου Μανταμάδου, θα ακολουθήσει άμεσα, νέα συμπληρωματική απόφαση.
7. Η εφαρμογή της απόφασης αυτής ανατέθηκε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιµενικές, Δημοτικές Αρχές
8. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 της αριθ. 258933/5-8-2008 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Ευλογιά των προβάτων είναι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό λοιμώδες νόσημα των αιγοπροβάτων.

Η μετάδοση της νόσου γίνεται :

Άμεσα, μετά από άμεση επαφή με μολυσμένο ζώο και κατανάλωση μολυσμένης τροφής
Έμμεσα, μέσω εργαλείων, οχημάτων, ή προϊόντων (στρωμνή, χαρτονομή),
Η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο ή σε άλλα είδη ζώων.

Συμπτώματα:

Η μέγιστη περίοδος επώασης της νόσου, είναι 21 ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου