Περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρωζώνης

Περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας στην Ευρωζώνη θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, σύμφωνα με έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή ΚεντρικήΤράπεζα (ΕΚΤ), τα αποτελέσματα της οποίας έχουν περιληφθεί στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της.Η έρευνα έγινε μεταξύ 55 κορυφαίων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων της Ευρωζώνης από ένα ευρύ φάσμα τομέων. Στις 55 αυτές επιχειρήσεις αντιστοιχεί περίπου το 1% της συνολικής απασχόλησης της Ευρωζώνης.

‘Όταν ρωτήθηκαν για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να συνεχισθούν, οι εταιρείες αυτές σταθερά τόνιζαν τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας ως τον πιο πιεστικό τομέα για περαιτέρω δράση, ενώ σημαντικές χαρακτήριζαν και τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αναφορικά με την αγορά εργασίας, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, στην περαιτέρω βελτίωση της «ευελιξίας» της εργασίας, με προσπάθειες στήριξης πιο ελαστικών ρυθμίσεων για τον χρόνο εργασίας, ευκολότερης χρήσης των προσωρινών συμβολαίων και λιγότερο αυστηρής νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης.

Οι τρεις αυτές προτεραιότητες αναφέρθηκαν μεταξύ των τεσσάρων σημαντικότερων από το 80% των εταιρειών.
http://www.enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου