Η πρόθυμη δημοτική αρχή συμφωνεί με την κυβερνητική παρωδία της αξιολόγησης και την «τιμωρία» της απεργίας;

Η πρόθυμη δημοτική αρχή συμφωνεί με την κυβερνητική παρωδία της αξιολόγησης και την «τιμωρία» της απεργίας;

Η «σιωπηρή» εφαρμογή από τον Δήμαρχο της κυβερνητικής παρωδίας της αξιολόγησης και ενώ υπάρχουν παραδείγματα άλλων δημοτικών αρχών (πχ Πάτρα) που με απόφαση δημοτικών συμβουλίων, αρνούνται τη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις, γεννά ερωτήματα και προβληματισμούς.

Σε ένα δήμο που από την εφαρμογή του «Καλλικράτη Ι» έχει φορτωθεί με ένα ιδιαίτερα μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων χωρίς να έχει συνοδευτεί αυτή η μεταφόρτωση και από ανάλογους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους η αξιολόγηση υπό αυτές τις συνθήκες είναι παρωδία.
Καλούνται τα υπηρεσιακά μας στελέχη να αξιολογήσουν και να αξιολογηθούν μέσα σε ένα περιβάλλον μνημονιακού μαρασμού, με τους λιγοστούς υπαλλήλους που διαθέτει ο δήμος σε κάθε τομέα να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων και μια τεράστια περιοχή.
Πώς θα αξιολογηθούν οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς που ελλείψει παιδαγωγών- νηπιαγωγών καλούνται να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες του Δήμου μας;
Πως θα αξιολογηθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα όταν το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι συμβασιούχοι και αυτοί λιγοστοί;
Πως θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι σε κάθε τομέα όταν σύμφωνα με τους οργανισμούς θα έπρεπε να είναι 10 και είναι 2;
Πως θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι όταν προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου μας, τους έχουμε κάνει λάστιχο; Πως θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους καλύψουμε οικονομικά για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια για επικαιροποίηση των γνώσεών τους;
Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των υπαλλήλων αλλά αυτή δεν μπορεί να γίνει ούτε με τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα των 10 + 10 ημερών, με απειλές και παράνομες τροπολογίες, ούτε επιλεκτικά χωρίς να έχουν εφαρμοστεί τα όσα προέβλεπε ο ν. 4369/2016.
Να θυμίσουμε ότι με την από 21/09/2017 Τροπολογία που αφορά «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016», με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4489/2017 που ψήφισε η κυβέρνηση μαζί με τη ΝΔ στη βουλή, σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με εφαρμογή και στους υπαλλήλου των ΟΤΑ εισάγει μια νέα αρνητική και επικίνδυνη διάσταση στη δημόσια διοίκηση, στη λειτουργία του κράτους και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία.
Πρόκειται για πρωτόγνωρη, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ενέργεια της πολιτείας να παρέμβει στο δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων. Παρά του ότι η κυβέρνηση γνωρίζει την απεργία που έχουν κηρύξει οι δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων αυτή ποινικοποιεί τον αγώνα τους, με εκβιασμούς όπως αυτός που στο άρθρο 36 παρ.4 φαίνεται «Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις».
Έρχεται ουσιαστικά και δηλώνει η κυβέρνηση ευθέως ότι όποιος απέχει-απεργεί τιμωρείται και δεν δύναται να συμμετάσχει στις επόμενες διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων. Έρχεται και λέει ουσιαστικά στους εργαζόμενους ότι όποιος συμμετέχει στην απεργία θα τιμωρηθεί με τον αποκλεισμό του από θέση ευθύνης. Σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις έγκυρων νόμιμων εργατολόγων και καθηγητών νομικής η απεργία –αποχή των εργαζομένων είναι καθόλα νόμιμη αφού αυτή δεν έχει προσβληθεί από την κυβέρνηση σε κάποιο δικαστήριο με τελεσίδικη απόφαση.
Η δημοτική αρχή αντί είναι πρόθυμη στην εφαρμογή κάθε κυβερνητικής και μνημονιακής πολιτικής, οφείλει να φέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο όπου όλοι πρέπει να  καταδικάσουμε την παραπάνω ενέργεια της κυβέρνησης και να την καλούμε άμεσα να αποσύρει την τροπολογία αυτή.

Στράτος Γεωργουλας
 Επικεφαλής δημοτικής παράταξης "ο Άλλος Δρόμος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου