3.500.000 ευρώ για έργα συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Λέσβου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, των εξής έργων:«Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Λέσβου μετά των προσβάσεων»,  προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.
«Συντήρηση επαρχιακής οδού Παπάδου – Πλωμαρίου και αποκατάσταση κατολίσθησης στην οδό Νεοχωρίου - Ακρασίου», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

Α) Στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Λέσβου μετά των προσβάσεων» πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης της 36ης Εθνικής Οδού από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως την είσοδο του Οικισμού της Καλλονής και της Επαρχιακής Οδού Καλλονής – Παρακοίλων - Άγρας - Μεσοτόπου - Σκάλας Ερεσού, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Την ασφαλτόστρωση τμημάτων των οδών.
Την αποκατάσταση τεχνικών έργων.
Την άρση καταπτώσεων.
Τον καθαρισμό φρεατίων και αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων.
Την αποκατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.
Την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 8 μήνες.

Β) Στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού Παπάδου – Πλωμαρίου και αποκατάσταση κατολίσθησης στην οδό Νεοχωρίου - Ακρασίου» πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης των Επαρχιακών Οδών Παπάδου – Πλωμαρίου και Νεοχωρίου – Ακρασίου, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Την ασφαλτόστρωση τμημάτων των οδών.
Την αποκατάσταση τεχνικών έργων.
Την άρση καταπτώσεων.
Τον καθαρισμό των τάφρων, των φρεατίων και των αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων.
Την αποκατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.
Την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.
Εργασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποκόλλησης γαιών και βράχων στο 1ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ακρασίου – Νεοχωρίου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 7 μήνες.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθούν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.

Η Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθειά μας για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Λέσβου, με κύριο μέλημα την ασφάλεια και τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου