Επίδομα 586,94 ευρώ στους σεισμοπαθείς της 12ης Ιουνίου

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λέσβου Αναστασία Αντωνέλλη  ενημερώνει τους πολίτες,  ότι μετά από έλεγχο από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας όλων των αιτημάτων, εκδόθηκε η αριθ. 2810/31-10-2017 απορριπτική απόφαση, με αιτιολογημένο λόγο απόρριψης για κάθε μια αίτηση ξεχωριστά,  υποβληθεισών αιτήσεων πολιτών του Δήμου Λέσβου, σχετικά με  την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών (επίδομα 586,94 ευρώ) και επιχορήγησης αποκατάστασης ζημίας σε οικοσυσκευές, από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

    Η απόφαση έχει σταλεί στα ΚΕΠ  όλων των Δ.Ε του  Δήμου Λέσβου,  οπότε οι πολίτες εφόσον το επιθυμούν μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών [ από 2/11/2017 – 16/11/2017] μπορούν να ενημερωθούν για τον λόγο απόρριψης τους και να καταθέσουν ένσταση μαζί με όποια δικαιολογητικά θεωρούν απαραίτητα .
    Οι ενστάσεις θα κατατεθούν στα Γραφεία Πρωτοκόλλου των Δ.Ε Ενοτήτων  καθώς και στο κεντρικό Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε Μυτιλήνης. Mετά το πέρας της προθεσμίας, θα αποσταλούν από τα Γραφεία των Δ.Ε εντός πέντε ημερών στην Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου