Στο ΦΕΚ η δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Αγιάσο

Δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 3830/τ.Β΄/2-11-2017 ΦΕΚ η Αριθμ. Γ3α/Γ.Π.39253 της 6-10-2017 κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γεώργιου Χουλιαράκη, του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, με θέμα «Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Αγιάσου ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Αγιάσου, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου, αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου».

Η συγχωριανή μας Μαρία Παναγιώτη Βαμβουρέλλη, σύμβουλος του Υπουργού Υγείας Αντρέα Ξανθού, για τη σημαντική αυτή εξέλιξη μάς είπε τα εξής:

«Ήδη στάλθηκε κλιμάκιο από την Υγειονομική Περιφέρεια που είδε το χώρο όπου πρόκειται να στεγαστεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγιάσου (στην κύρια αίθουσα του Δημοτικού Κέντρου Νεότητας). Η υπηρεσία επεξεργάζεται τώρα τα δεδομένα που υπάρχουν και είναι σε επαφή με το Δήμο Λέσβου, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Το ένα σκέλος του στόχου υλοποιήθηκε. Μένει τώρα η ολοκλήρωσή του, που αν και έχει κάποια γραφειοκρατία, θεωρώ πως θα υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.»

Η κ. Βαμβουρέλλη, διακατεχόμενη από έντονη συναισθηματική φόρτιση, δήλωσε ότι η υλοποίηση αυτού του έργου είναι και προσωπικό της στοίχημα, μιας και δρομολογήθηκε επί δημαρχίας Χρύσανθου Χατζηπαναγιώτη, όταν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάσου ήταν ο αείμνηστος και πρόωρα αποδημήσας θείος της, Άγγελος Ευστρατίου Βαμβουρέλλης!!

Στο διατακτικό της απόφασης αναγράφονται τα κάτωθι:

«…αποφασίζουμε τον χαρακτηρισμό του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Αγιάσου, εξαιτίας ιδιαίτερων γεωγραφικών και πληθυσμιακών αναγκών, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Αγιάσου, το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου, αρμοδιότητας 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Το Π.Π.Ι. Αγιάσου με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου εξυπηρετεί την περιοχή της δημοτικής ενότητας – έδρας του. Το Π.Ι. Αγιάσου εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Π.Π.Ι. Αγιάσου, στο οποίο μεταφέρεται το προσωπικό το οποίο υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο.

Οι οργανικές θέσεις του Π.Π.Ι. Αγιάσου προέρχονται από το καταργηθέν Κ.Υ. Θήρας, του οποίου οι οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω 1δ) σχετικού νόμου δεν καταργήθηκαν αλλά παρέμειναν στο οργανόγραμμα της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Αναλυτικότερα είναι οι κάτωθι:

Ιατρικό Προσωπικό

Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Μία (1) θέση [από τις έξι (6) του πρώην Κ.Υ. Θήρας εκ των οποίων οι τέσσερις (4) είναι κενές]

Ειδικότητα Παιδιατρικής

Μία (1) θέση [από μετατροπή μιας (1) κενής οργανικής θέσης εκ των συνολικά έξι (6) Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας του πρώην Κ.Υ. Θήρας].

Λοιπό Προσωπικό

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

Μία (1) θέση [από μετατροπή μιας (1) κενής και μοναδικής οργανικής θέσης του κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας του πρώην Κ.Υ. Θήρας].

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Μία (1) θέση [από μετατροπή μιας (1) κενής οργανικής θέσης εκ των συνολικά δύο (2) του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας του πρώην Κ.Υ. Θήρας]

Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Χουλιαράκης

Υγείας, Ανδρέας Ξανθού

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου