Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαιου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 28 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΘΕΜΑ1ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητές: Α) κ. Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
                     Β) κ. Ευάγγελος Μυρσινιάς Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου.
ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 14ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Τμ. Προυπ/μού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017.
Εισηγητής: κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού.
ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ Δ. Ε. ΧΙΟΥ ».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2018-2020
Εισηγήτριες: Α) κ. Αγγελική Σαραντινού Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τομέα Τουρισμού.
                        Β) κ. Αγγελική Πολυτάκη Προϊσταμένη Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Χριστιάνα Καλογήρου.
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ
κ. Ευστράτιο Κύτελη.
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου
κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη.
5. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου
κ. Νικόλαο Κατρακάζο.
Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιο Καμπούρη.
2.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς
3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.
4.Δήμοι Βορείου Αιγαίου.
5. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές  Αντίγραφο
                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου
                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου