Οι χρεώσεις του Κτηματολογίου που... εκτινάσσουν το κόστος ακινήτων

Αυξάνεται το κόστος για την απόκτηση ενός ακινήτου με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά γιατί στα έξοδα θα πρέπει να προστεθούν και τα τέλη μεταγραφής των ακινήτων και των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο.Ειδικότερα τα νέα κτηματογραφικά τέλη είναι:
Αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων: 5‰.
Αναλογικά τέλη γονικών παροχών και δωρεών: 8‰.
Αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων: 8‰.
Πάγιο τέλος για την καταχώρηση κάθε δικαιοπραξίας: 20 ευρώ.
Τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματογραφικού Γραφείου: 9,5 ευρώ.
Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτηματογραφικού Γραφείου: 9,5 ευρώ.
Τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος: 15 ευρώ.
Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος: 33 ευρώ.
Πρόσθετο τέλος επί της αξίας κάθε ακινήτου:1‰.
Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης: 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί αντικειμενικής αξίας άνω των 20.000 ευρώ με όριο τα 900 ευρώ, η είσπραξη του οποίου εκκρεμεί.
Πηγή: enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com