Θέσεις Χημικών μηχανικών στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» Λέσβου

Με τρεις ξεχωριστές προκηρύξεις ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα» προκηρύσσει θέσεις για χημικούς μηχανικούς σε Καλαμάτα, Μυτιλήνη και Χανιά. Τα αντικείμενα που ζητούνται έχουν ως εξής:


ΠΕ Χημείας ή Χημικός Μηχανικός ή Γεωπόνος Τεχνολογίας Τροφίμων (1 θέση - Καλαμάτα)
ΠΕ Χημείας (1 - Μυτιλήνη) 
ΠΕ Χημείας (1 - Χανιά)
Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Η αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 9 Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο, αναγράφοντας την εκάστοτε ένδειξη (*) που ζητείται, στις διευθύνσεις του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου:

(Καλαμάτα) Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, Λακωνικής 87, Τ.Κ. 241 00, με την ένδειξη (*) «Για την αριθμ.: 643/8483/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωση Ενδιαφέροντος». Επικοινωνία:  2721 02 98 12

(Μυτιλήνη)  Κάτω Τρίτος Λέσβου, Τ.Κ.: 811 00, με την ένδειξη (*) «Για την αριθμ.: 646/8487/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωση Ενδιαφέροντος». Επικοινωνία: 2251 09 34 63 

(Χανιά) Λεωφόρος Καραμανλή 167, Αγροκήπιο, Τ.Κ. 731 00, με την ένδειξη (*) «Για την αριθμ.: 640/8480/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωση Ενδιαφέροντος». Επικοινωνία: 2821 08 34 72
http://workenter.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου