Παρουσίαση του νέου brand Λέσβου

Ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Μ.Κ.Ε. ως δεύτερη δράση της λειτουργίας του, πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018 στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου “ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ”, κλειστή διαβούλευση με τους εκπροσώπους όλων των τουριστικών & αναπτυξιακών φορέων του νησιού και με θέμα την παρουσίαση της πρώτης φάσης του brand Λέσβου, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων “Hospitality,  Tourism & Destination Consulting”.Η εν λόγω μελέτη είχε ανατεθεί από το Δήμο Λέσβου στην παραπάνω εταιρεία, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το brand και η εύρεση μιας διακριτής ταυτότητας ενός τουριστικού προορισμού διεθνώς και τα οποία είναι ακόμη πιο επιτακτικά στην περίπτωση του νησιού μας, λόγω της προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης. 

Στην κλειστή διαβούλευση, συμμετείχαν η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και οι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό αναπτυξιακών φορέων της Λέσβου. Κύριος  ομιλητής ήταν ο μελετητής Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος προέβη στην ηλεκτρονική παρουσίαση της πρότασης branding για το νησί της Λέσβου, για τα επόμενα χρόνια. 

Η τεκμηρίωση της μεθοδολογίας branding για τη Λέσβο, περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες:

1. Εισαγωγική προσέγγιση στις έννοιες του προϊοντικού branding (brand names, logotypes, slogans) γενικά και του τουριστικού branding ειδικότερα.

2. Παρουσίαση επιτυχημένων και αποτυχημένων brand names και slogans τουριστικών προορισμών, από την παγκόσμια αγορά. 

3. Παρουσίαση brand names & slogans ανταγωνιστικών νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών της Ελλάδας.

4. Ανάλυση τουριστικής φυσιογνωμίας Λέσβου – Στοιχεία τουριστικής ταυτότητας Λέσβου (positioning) – Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ευκαιρίες, απειλές για το γενικότερο τουριστικό προϊόν της Λέσβου. 

5. Στρατηγική προσέγγιση στο τουριστικό branding Λέσβου (destination brand).

6. Δημιουργικές εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα τουριστική ταυτότητα της Λέσβου.

7. Παρουσίαση της τελικής πρότασης – επιλογής του νέου brand της Λέσβου (πρώτη φάση: slogan).

8. Ανάλυση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν, για να ολοκληρωθεί το branding Λέσβου (δεύτερη φάση: επιλογή γραφιστικής προσέγγισης – logo), καθώς και των διαδικασιών ευρωπαϊκής και διεθνούς κατοχύρωσής του. 

Ακολούθησε διάλογος, με ερωτήσεις και τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, γύρω από την εν λόγω παρουσίαση του τουριστικού branding της Λέσβου, ενώ στη συνέχεια όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων “ψήφισαν” για την έγκριση της πρότασης, η οποία έτυχε της πλήρους και απόλυτης αποδοχής.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε σε πνεύμα πλήρους σύμπνοιας όλων των παρευρισκομένων, ενώ από όλους εκφράστηκε η αισιοδοξία ότι ο νεοσύστατος Ο.Τ.Α.Λ., θα αποτελέσει τον πόλο συνένωσης όλων των τουριστικών αναπτυξιακών δυνάμεων του τόπου, προκειμένου να ακολουθείται η ενιαία στρατηγική branding που αποφασίστηκε.

Την επόμενη ημέρα, το Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Λ. Α.Μ.Κ.Ε. σε έκτακτη συνεδρίασή του, επικύρωσε τα τεκταινόμενα της κλειστής διαβούλευσης και αποφάσισε ομόφωνα, με τη συνδρομή των νομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ευρωπαϊκή και διεθνή καταχώρηση του νέου brand Λέσβου.     

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι εύλογο, ότι μέχρι που να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της δεύτερης φάσης και οι διαδικασίες κατοχύρωσης του brand, δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί η εν λόγω εγκριθείσα πρόταση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου