ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ʺBalkanMed INNOVA" στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 11 π.μ. θα διεξαχθεί η εναρκτήρια ημερίδα του προγράμματος ʺBalkanMed INNOVA - Δημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίαςʺ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Το πρόγραμμα είναι διαβαλκανικής εμβέλειας και στο εταιρικό του σχήμα συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Ελλάδα) (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)

Κέντρο Καινοτομίας της Ακαδημίας Επιστημών (JiC-BAS) (Βουλγαρία)

Ίδρυμα Επιχειρηματικότητας Νέων (YES Foundation) (ΠΓΔΜ)

Πρωτοβουλία για την Υποστήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης (RASP) (Αλβανία)

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) (Κύπρος)

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. (Ελλάδα)

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

- η ενθάρρυνση της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων

- η καλλιέργεια πνεύματος πιο φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη Μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)

- η τόνωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας

με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε τέσσερεις (4) οικονομικούς τομείς μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Οι τομείς αυτοί είναι:

· Τουρισμός & Πολιτιστική Κληρονομιά,

· Αγροδιατροφή,

· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

· Ενέργεια και Περιβάλλον.

Από το Έργο BalkanMed INNOVA θα ωφεληθούν, κατά κύριο λόγο:

1. νέοι πτυχιούχοι,

2. μελλοντικοί επιχειρηματίες

3. όσοι άλλοι επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες και

4. στελέχη ΜμΕ,


με δράσεις όπως:

· ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακά μαθήματα για καθέναν από τους προαναφερόμενους τομείς,

· ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία εξατοµικευµένης υποστήριξης (καθοδήγησης) για τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες και

· κυρίως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ για την υλοποίηση των πιο αξιόλογων Επιχειρηματικών Ιδεών που θα προκύψουν με την υποστήριξη του Έργου.

Ταυτοχρόνως, το Έργο θα έχει σημαντικά οφέλη για αποφοίτους που επιθυμούν να συνεχίσουν την εξειδίκευσή τους και να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα του ενδιαφέροντος και των σπουδών τους, αλλά και για τους νέους ερευνητές, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στο διακρατικό δίκτυο εκπαιδευτών που θα συσταθεί και στη ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στη Σόφια της Βουλγαρίας που θα υλοποιηθεί το 2018.

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ολοκληρώνεται στις 23/6/2019, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 919.644,55 €.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρ Μαρία Κωνστάντογλου, επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος
Μυτιλήνη 19 Απριλίου 2018
Για το ΔΣ του ΚΕΚΑΠΕΛ ΑΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου