“Δημιουργία και Τεχνολογία στα ΕΠΑ.Λ.”

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, έχοντας ως στόχο  την ανάδειξη του Επαγγελματικού Λυκείου, αφενός ως ισότιμη επιλογή των αποφοίτων Γυμνασίου και αφετέρου ως μέσο παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις κλίσεις των μαθητών/-τριών και στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας, διοργανώνει έκθεση – εκδήλωση με τίτλο “Δημιουργία και Τεχνολογία στα ΕΠΑ.Λ.”.

Η  έκθεση – εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Απριλίου 2018, στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Λέσβου και θα παρουσιαστούν ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστηριακά μαθήματα όλων των ΕΠΑ.Λ. της νήσου Λέσβου. Παρόμοιες εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν και στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου όπου λειτουργούν ΕΠΑ.Λ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου