Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Άρση περιορισμού κυκλοφορίας προσφύγων
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
2.       
Καταβολή και ύψος εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το έτος 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 56/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λέσβου  
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3.       
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
4.       
Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Αγ. Ισίδωρος» της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5.       
Έγκριση διάθεσης του Δημοτικού χώρου στάθμευσης της Τοπικής Κοινότητας Αρίσβης στα σχολικά λεωφορεία της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6.       
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της αριθμ. 154/2017 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή  νεκροταφείων – κοιμητηρίων»
7.       
Έγκριση ανάθεσης  εκτέλεσης εργασιών της αριθμ. 54/2018 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»
8.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 7/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», αναδόχου Καραγιάννη Ιωάννη
9.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 7/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», αναδόχου Γλεζέλλη Αντωνίου
10.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 10/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 21ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ ΚΑΙ Ν.ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΛΟΥΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», αναδόχου Φράγκου Στυλιανού
11.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 13/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 13Ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Συμπληρωματικές εργασίες)», αναδόχου Γλεζέλλη Αντωνίου
12.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 198/2017 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
13.  
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017 (ΑΠ. 17381/17-4-2018)
14.  
Αποδοχή πιστώσεων (έγγραφο αριθ. πρωτ. 16794/11-4-2018)
15.  
Έγκριση 21ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
16.  
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Ε. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ για μείωση μισθώματος δημοτικού     ακινήτου στον Παπάδο Γέρας
17.  
Εξέταση της αρ. πρωτ. 11327/9-3-2018 αιτήσεως της Βλασίας ΖΑΡΓΚΛΗ, με την οποία καταγγέλλει την μεταξύ αυτής και του Δήμου Λέσβου Σύμβαση Μίσθωσης (δημοτικό ακίνητο εντός ΠΑΡΚΟΥ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)
18.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 17824/19-4-2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
19.  
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανήγυρης του «Αγ. Γεωργίου», έτους 2018
20.  
Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στις εκθέσεις “GREEK TRAVEL SHOW” & “ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ”
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
21.  
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) παροχής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για αποκατάσταση επιπτώσεων σε οικοσκευές στους πληγέντες από το σεισμό της 12/6/2017
22.  
Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) για την Υλοποίηση της Πράξης με Τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No_51» στο πλαίσιο της με Κωδικό ΚΣ2/2018-2019 Πρόσκλησης με Τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» για την Υποβολή Προτάσεων (Αιτήσεων Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
23.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στα υγρά καύσιμα κίνησης - θέρμανσης και στα αυτοκίνητα - οχήματα - μηχανήματα έργων του Δήμου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
24.  
Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λέσβου 2015-2019
25.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής
26.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής
27.  
Αποδοχή Χρηματοδότησης του Δήμου Λέσβου από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης
28.  
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020. (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)
29.  
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
30.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5016622 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
31.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2018 μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
32.  
Έγκριση μελετών και υποβολής προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
33.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
34.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
35.  
Έγκριση του 2ου και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας»
36.  
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων της πόλης της Μυτιλήνης» της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου
37.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου»
38.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο ΓΕΛ Καλλονής»
39.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
40.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΑΣ»
41.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12-06-2017, αναδόχου Σταυρέλλη-Κακανιάρη Μαρίας
42.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12-06-2017, αναδόχου Δήμου Κωνσταντίνου (ΕΦΑΜ ΑΕ)
43.  
Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
44.  
Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
45.  
Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών και αγροτικών οδών κοινοχρήστου χαρακτήρα Ν.Α. Λέσβου»
46.  
Χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας Μυτιλήνης»
47.  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
48.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ¨Χαλκέλια¨ της Δ.Ε Πλωμαρίου, Δήμου Λέσβου»
49.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης σε Δημοτικά Νεκροταφεία»
50.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Περιοχής Γέρας»
51.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-17 στο ΓΕΛ Μανταμάδου»
52.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  - Oριστικής   Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Αύλειου Χώρου Δ.Σ Λισβορίου του Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                          Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
53.  
Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου
54.  
Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
55.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου


                                  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου