Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών για την την ανασυγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου

Με αφορμή την ανασυγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου επανέλαβε αυτό που είχε καταθέσει στην έναρξη της θητείας της. 

«Εμείς, ως δημοτική παράταξη, προτείνουμε ένα πραγματικά νέο μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται σε αξιοκρατία, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τις ανάγκες ενός σύγχρονου δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλες τις παρατάξεις να συνδράμουν ώστε να συμφωνήσουμε και να θεσπίσουμε από κοινού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα ελάχιστα κριτήρια επιλογής ανθρώπων για θέσεις ευθύνης, ώστε στο εξής να επιλέγονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες με τις περισσότερες και σχετικότερες γνώσεις και την μεγαλύτερη εξειδικευμένη εμπειρία σ’ αυτά τα αντικείμενα, ασχέτως με το συνδυασμό που ήταν υποψήφιοι ή με την παράταξη που ενδεχομένως να ανήκουν. Αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον, η κοινή λογική και η αποτελεσματική διαχείριση ενός σύγχρονου δήμου» (Οκτώβριος, 2014).
Αποφασίσαμε να απέχουμε από την ψηφοφορία των ΔΣ, καθώς το θέμα ήταν καθαρά ενδοπαραταξιακό της δημοτικής αρχής και δεν θέλαμε ούτε να «σαμποτάρουμε» τη δημοτική αρχή με αυτόν τον τρόπο, ούτε και να αδικήσουμε ανθρώπους, τη διοίκηση των οποίων δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε με αντικειμενικά κριτήρια (αφού δεν μας έχουνε γίνει παρουσιάσεις του έργου τους, ούτε και της πρότερης κατάστασης των οργανισμών τους). 
Ως παράταξη, επιθυμούμε να συνεισφέρουμε στην καλλιέργεια μιας νέας προσέγγισης της αυτοδιοίκησης και να προωθήσουμε τη συνεργασία των πολιτών, όχι μόνο μέσα στο συμβούλιο στο πλαίσιο της απλής (ανα)λογικής, αλλά και εκτός αυτού. Οι θέσεις της παράταξής μας έχουν νόημα μόνο πάνω στο φόντο των θέσεων των άλλων παρατάξεων που συνθέτουν το παζλ της κοινωνίας μας. Οι μοίρες μας είναι αλληλένδετες. Πιστεύουμε στην κατανόηση, στη σύνθεση και την επικοινωνία, όχι στο «αλισβερίσι» (αυτό είναι που έχει καταστρέψει την πατρίδα μας). Υπό αυτή την έννοια, επιδιώκουμε και ευελπιστούμε ο λόγος και ο ρόλος μας να έχει και πολιτισμική αξία, πέρα από την όποια πολιτική.
Οι προτάσεις μας:
1) Εξ αρχής διαφωνήσαμε με τον τρόπο επιλογής των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά τα ΝΠΔΔ, καθώς η διαχείριση δημοσίων πόρων απαιτεί ευρεία συναίνεση και ευρύτερα ανοίγματα στην κοινωνία βάσει όμως των συγκεκριμένων απαιτήσεων των θέσεων ευθύνης. Αυτό προϋποθέτει σύσταση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής από την αρχή της θητείας.
2) Παρουσίαση ετήσιων πεπραγμένων κάθε ΝΠΔΔ, στα οποία θα περιλαμβάνεται και μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση.
3)  Ανανέωση και ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας Δήμου και Πανεπιστημίου Αιγαίου (είχε υπογραφεί το 2012 για 5 χρόνια), οι επιστήμονες του οποίου θα μπορούν να αποφανθούν γνωμοδοτικά σε αναπτυξιακά και διαχειριστικά θέματα των ΝΠΔΔ που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την κοινωνική οικονομία, κλπ. Την καλή τήρηση του πρωτοκόλλου θα μπορούσε να αναλάβει η παραπάνω διαπαραταξιακή επιτροπή.
Γενικότερα προτείνουμε μια αναπτυξιακή σύμπραξη μεταξύ δήμου και πανεπιστημίου έτσι ώστε να υπάρχει ένας ανοιχτός δίαυλος άμεσης επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά μια όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του πολύτιμου τοπικού μας κεφαλαίου (κοινωνικού, ανθρώπινου, πολιτισμικού, φυσικού). Οι προοπτικές είναι μεγάλες… Θέλουμε;

Για την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών,
Ευάγγελος Σπ. Παυλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου