ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ" - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22/10/2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020: "ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ"
Μυτιλήνη, Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

ΧΩΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ "Ι. ΠΑΥΛΑΚΕΛΛΗΣ", ΏΡΑ: 18:30-21:00
18:00-18:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
18:30-19:00
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
19:00-19:30
Μια νέα γεωργία σε μια νέα εποχή: οι νέες προκλήσεις της ΚΑΠ μετά το 2020
Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
19:30-19:45
Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και δυνατότητες χρηματοδότησης
Νίκος Μανέτας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
19:45-20:00
Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD Λέσβου και ευκαιρίες χρηματοδότησης
Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Γεν. Διευθυντής, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου