Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση».
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) την 7η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 και του Νόμου 4071/2012, και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Εισηγητές:

Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου με αρμοδιότητες στους τομείς Διοίκησης και Οικονομικού.

Β) κ. Ευστράτιος Συβρής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Γ) κα Κοσμία Μωραΐτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.


Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

κ. Χριστιάνα Καλογήρου.

3. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

κ. Ευστράτιος Κύτελης.

4. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου

κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης.

5. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου

κ. Νικόλαος Κατρακάζος.

Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Εκτελεστικός Γραμματέα Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου, κ. Γεώργιος Καμπούρης.

2. κ. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αιγαίου - Πειραιάς

3. κ.κ. Βουλευτές Βορείου Αιγαίου4. Μ.Μ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου