Νέα προκήρυξη για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας

Από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης - Υποβολή αιτήσεων από 19 Φεβρουαρίου έως και 21 Μαρτίου 2019 - Δύο δράσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ

Την εκ νέου προκήρυξη των δύο δράσεων για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, νέων και υφιστάμενων βιοκαλλιεργητών, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε στην εκπνοή της προηγούμενης χρονιάς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά τις παρακάτω δράσεις, στο πλαίσιο του μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:

- Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία (προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ) και

- Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία (προϋπολογισμού 84 εκατ. ευρώ).

Αιτήσεις στήριξης μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με το υπουργείο, θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού. Για την καλύτερη στόχευση του μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η κατανομή των ποσών έγινε ανά Περιφέρεια, με σκοπό την καλύτερη στόχευση και προκειμένου να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και στη ζήτηση που υπάρχει για βιολογικές καλλιέργειες. Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες Περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες.

Ποιες καλλιέργειες αφορά

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

-αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και

-μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα),

-όσπρια,

-φυλλώδη λαχανικά - σταυρανθή / βολβώδη / καρότο / πατάτα.

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Κριτήρια

Βάσει των αναγκών της ελληνικής γεωργίας και της επίτευξης των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020, το υπουργείο έχει εισαγάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, πέραν της εντασσόμενης έκτασης που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000).

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:

1) Δράση για νέους βιοκαλλιεργητές

-Γεωργοί νεαρής ηλικίας.

-Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.

-Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.

-Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της βιολογικής κτηνοτροφίας.

-Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων).

2)Δράση για παλαιούς βιοκαλλιεργητές

-Παλαιότητα υποψηφίου βιοκαλλιεργητή.

-Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.

-Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.

-Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της βιολογικής κτηνοτροφίας.

-Μέλος συνεταιρισμού ή οργάνωσης παραγωγών ή ομάδας παραγωγών.

-Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Τα μέγιστα ύψη ενίσχυσης φτάνουν έως και τα 900 ευρώ/εκτάριο (10 στρέμματα)/έτος, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.
http://www.avgi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου