Περί μεταναστευτικής πολιτικής *

Κύριε διευθυντά
Ακόμα και σε καιρούς βαθιάς οικονομικής ύφεσης, οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες θεωρούνται τόποι ελπίδας από τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Οι βίαιες συγκρούσεις, η οικονομική και κοινωνικοπολιτική αστάθεια ωθούν στη μετανάστευση άτομα και τις οικογένειές τους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχοντας επιφορτιστεί με την ευθύνη διαχείρισης της μετανάστευσης αντιμετωπίζουν σύνθετους γραφειοκρατικούς περιορισμούς για τη νόμιμη μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγώντας άμεσα και έμμεσα στην παράτυπη είσοδο και διαμονή.
Η Ελλάδα εκτός των μεγάλων μεταναστευτικών ροών που αντιμετωπίζει λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχασε σημαντικές ευκαιρίες εξαιτίας αποσπασματικών, πλήρως αντιφατικών μεταναστευτικών πολιτικών και έλλειψης πολιτικής βούλησης (νομιμοποίηση - μηδενική ανοχή στη μετανάστευση - πλήρης νομιμοποίηση). Αφενός, υφίσταται ένας διαρκής κύκλος προβλημάτων με: ναυάγια/τραγωδίες, χώρους/συνθήκες κράτησης/φιλοξενίας, ασύλου, πολιτικές επιστροφών, συμφωνιών επανεισδοχής, φύλαξης των συνόρων και δημόσιας τάξης. Αφετέρου, είναι εμφανείς οι επιπτώσεις των πολιτικών στην κοινωνία υποδοχής και στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς σε ζητήματα: δημογραφικά, εργασίας, υγείας, εκπαίδευσης, στέγασης, δεύτερης γενιάς, θρησκείας/πολιτισμού, παραβατικότητας και ρατσισμού/ξενοφοβίας. Υπογραμμίζεται ο ρόλος του διεθνούς καταμερισμού εργασίας και της ανεπίσημης αγοράς εργασίας της χώρας μέσω της ανάγκης συνεχούς ανατροφοδότησης χαμηλού κύρους υπηρεσιών από το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό στις οποίες εγκλωβίζεται σε ένα επισφαλές πλαίσιο, λ.χ., οικιακή εργασία, πλανόδιο εμπόριο, χειρωνακτικές εργασίες. Επομένως, η όποια σκέψη για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της μεταναστευτικής πολιτικής από τον Έλληνα επίτροπο πρέπει να συνοδεύεται από την κατανόηση των διαστάσεων, των προκλήσεων του φαινομένου αλλά και από την αποφασιστικότητα για την προσπάθεια βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης με έμφαση στην κοινωνική συνοχή.

Θεόδωρος Φούσκας - Λέκτορας, New York College

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Η Καθημερινή (Αρ. φύλλου 28.716, Αθήνα, Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014, σ.10). 
Διαθέσιμο στο: http://wp.me/p49GVS-iN και στο http://goo.gl/tisq7U

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου