Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα τους επαγγελματίες στη σύγχρονη Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο της Αριστείας Ι ΙnMeD: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα»  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας και ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου της Αριστείας Ι ΙnMeD: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα». Κύρια Ερευνήτρια είναι η κα. Αναστασία Ζήση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ I του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους.

Το εμπειρικό υλικό του ερευνητικού έργου InMeD βασίστηκε σε 300 πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, 83 αφηγήσεις μητέρων που μεγαλώνουν τουλάχιστον ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, και 42 αυτό-βιογραφικές αφηγήσεις ανθρώπων που έχουν λάβει από το επίσημο σύστημα της ψυχιατρικής τη διάγνωση της ψύχωσης.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε 02 επιστημονικά συμπόσια που οργανώθηκαν για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων InMeD και φιλοξένησαν 06 επιστημονικές εισηγήσεις, σε μια Εσπερίδα του έργου InMeD όπου πραγματοποιήθηκαν 07 εισηγήσεις, 05 επιστημονικές ανακοινώνεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, 03 επιστημονικές δημοσιεύσεις στα έγκριτα περιοδικά ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ και ΣΥΝΑΨΙΣ, και σ’ ένα τόμο πρακτικών της Εσπερίδας.

Η ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου InMeD: http://aristeiainmed.aegean.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου