" Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών σε μη Αστικό Περιβάλλον" στο Επιμελητήριο Λέσβου

Στα πλαίσια του Σχολείου Βασικών Γνώσεων 2016 για τους νέους εθελοντές Διασώστες, το παράρτημα Λέσβου της Ελληνικής ομάδας Διάσωσης διοργανώνει ανοικτή Ημερίδα για το κοινό. Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση περιστατικών εκτάκτων αναγκών σε μη αστικό περιβάλλον. Η ημερίδα απευθύνετε σε όλους τους πολίτες και γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Σάββατο στις 9 π.μ. - 3 μ.μ.
Επιμελητήριο Λέσβου Π. Κουντουριώτη 71, 81100 Μυτιλήνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου