Αναρτήθηκαν στην ΠΕ Β. Αιγαίου οι ονομαστικές καταστάσεις της 2ης πληρωμής για έτος εφαρμογής 2013 «Βιολογική Γεωργία-2ετία»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που είναι ενταγμένοι  στη  δράση  1.1 «Βιολογική Γεωργία-2ετία», ότι μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων, των  μεταβολών που έχουν επέλθει στον υπολογισμό της πληρωμής βάσει της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ εφαρμογής και την εξέταση των ενστάσεων, αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 22-11-2016 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις της 2ης πληρωμής για έτος εφαρμογής 2013. Οι  δικαιούχοι είναι 71 με συνολικό ποσό πληρωμής 115.693,56€.


Επίσης, οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων:

Του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής.
Του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν οι υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης  ήτοι μέχρι την  Τρίτη    29-11-2016.  Σημειώνουμε ότι δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο οι παραγωγοί  που για πρώτη φορά περιλαμβάνονται σε ανάρτηση  για το έτος εφαρμογής 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου