Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Λέσβου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010
2.    Τον Κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μετανατών του Δήμου Λέσβου που εγκρίθηκε με την την υπ’αριθ 299/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
3.    Την ανάγκη ανασυγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Λέσβου που θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε  Φορείς Μεταναστών, κοινότητα μεταναστών και Κοινωνικούς Φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου οι οποίοι επιθυμούν  να ορίσουν εκπροσώπους που θα συμμετάσχουν στο ΣΕΜΔΛ.

Σχετικές δηλώσεις παρακαλούμε να κατατεθούν στην Γραμματεία  του Δημοτικού Συμβουλίου (Παλαιό Δημαρχείο- Προκυμαία Μυτιλήνης ) εντός 10 ημερών, ήτοι έως 3/4/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου