ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 4-6-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ώρα 6:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Ανασυγκροτήσεις Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων και Ανωνύμων Εταιρειών του Δήμου Λέσβου: α) ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», β) ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ» και γ) ΝΠΙΔ «ΑΔΕΛ Α.Ε.»
2.       
Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικής αίθουσας στη Σκάλα Ερεσού (άνωθεν εστιατορίου Καλιαλή) στο Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3.       
Πρόσληψη  προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών            ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
4.       
Έγκριση ανανέωσης Προγραμματικών Συμβάσεων Ανταποκριτών ΟΑΕΔ στις Δ.Ε. Πλωμαρίου και Καλλονής για ένα έτος
5.       
Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ Μυτιλήνης – ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Λ Μυτιλήνης, μαθητείας Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
6.       
Έγκριση μονοδρόμησης του πλακόστρωτου δρόμου στο λιμάνι της Παναγιούδας και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.       
Έγκριση ανάκλησης του Α) σκέλους της υπ. αρίθμ. 177/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε μονοδρόμηση οδού της Τ.Κ. Μεσαγρού, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 37/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.       
Έγκριση λήψης μέτρων προστασίας στο δρόμο από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και Λαγκάδα, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.       
Εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα)»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
10.  
Έγκριση αγοράς ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου από τον ΟΔΔΥ - Τελωνείο Μυτιλήνης
11.  
Έγκριση απόσυρσης των υπ’ αριθμ. ΚΗΥ-2527 και ΚΗΥ-2545 οχημάτων του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΙΟΥ
12.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 122/2018 Απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018»
13.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 169/2018 Απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
14.  
Έγκριση της με αρ.89/2018 μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
15.  
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση των πράξεων: 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και 2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ»
16.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης στη Νήσο Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5021504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
17.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΡΑΔΑΣ- ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5016625 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
18.  
Αποδοχή και έγκριση Β΄ Κατανομής  έτους 2018 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
19.  
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αφάλωνα «Η Αγία Τριάδα»
20.  
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) για την καλλιτεχνική εκδήλωση που φέρει τον τίτλο «Παρουσίαση παράστασης Εθνικού Θεάτρου Ηλέκτρα του Σοφοκλή» στο Θέατρο Κάστρου της Μυτιλήνης στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου για το καλοκαίρι 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
21.  
Αλλαγή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για καταβολή της Πάγιας Προκαταβολής των Προέδρων Κοινοτήτων
22.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου: γηπέδου 200 τ.μ. κι όσο κι αν είναι στη θέση ΠΛΑΤΥ ΣΟΦΙΡ ΚΑΠΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
23.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
A.    Θα πρέπει άμεσα να ανασυγκροτηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ» και του ΝΠΙΔ «ΑΔΕΛ Α.Ε.»
B.    Θα πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις για τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης για τα οποία υπάρχουν ασφυκτικές και ανελαστικές προθεσμίες

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου