«Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

Μετά την παράδοση εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και ΓΕΛ, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (Τομέας Παιδείας) του ΥΠΠΕΘ και οι ανάδοχες εταιρείες υπέγραψαν τις Συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού Εργαστηρίων των ΕΠΑΛ του Βορείου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν οι Συμβάσεις:
(α) “Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πληροφορικής”,
(β) “Εξοπλισμός Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής” και
(γ) “Εξοπλισμός Εργαστηρίων Ηλεκτρολογίας”.
Σύμφωνα με τις συμβάσεις, ο Ανάδοχος κάθε έργου οφείλει:
(α) να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ζητούμενο εξοπλισμό μέχρι το τέλος του 2018
(β) να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των ειδών για την επόμενη διετία από την οριστική παραλαβή του έργου.
Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός των 2 πρώτων εργαστηρίων θα παραδοθεί άμεσα.
Οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου είναι οι δύο πρώτες που παραλαμβάνουν  τον εργαστηριακό εξοπλισμό των ΕΠΑΛ.
Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει στις σχολικές μονάδες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την επιδιόρθωση βλαβών και την αντικατάσταση ελαττωματικών μερών ή αντικατάσταση του εξοπλισμού.
Ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπ/σης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
 Αριστείδης Καλάργαλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου