24 Ευρωβουλευτές ζητούν τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη

Με πρωτοβουλία της Σκα Κέλλερ, συμπροέδρου της ομάδας των Πρασίνων στο ευρωκοινοβούλιο,  24 ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες, συνυπογράφουν επιστολή- έκκληση προς την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και το Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό για να ενεργήσουν αρμοδίως ώστε να παραμείνει ανοικτή η μονάδα φιλοξενίας προσφύγων στο ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης.
Όπως σημειώνεται στην επιστολή Από την ίδρυσή του το 2012, το ΠΙΚΠΑ είναι ένας σημαντικός αυτο-οργανωμένος χώρος υποδοχής προσφύγων, υποστηριζόμενος από χιλιάδες εθελοντές, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στην προστασία των αιτούντων άσυλο στη Λέσβο. Καθώς πολλοί/ες από τους/τις ευρωβουλευτές έχουν επισκεφτεί τη Λέσβο και έχουν δει από κοντά το πόσο σημαντική είναι η λειτουργία αυτού του χώρου, ιδιαίτερα για την προστασία ευπαθών και ευάλωτων ατόμων, είναι σημαντικό οι κκ Περιφερειάρχης και Δήμαρχος να μεριμνήσουν για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ.

https://www.skakeller.de/en/topics/refugees-migration/announcement-to-close-pikpa-camp-on-lesvos-meps-approach-regional-governor.html

Αναλυτικά οι ευρωβουλευτές που συνυπογράφουν το κείμενο και η πολιτική ομάδας τους.
Ska Keller, MEP, Greens/EFA Group, Barbara Lochbihler, MEP, Greens/EFA Group,
   Cornelia Ernst, MEP, GUE/NGL Group, Marisa Matias, MEP, GUE/NGL Group,
   Birgit Sippel, MEP, S&D Group, Ana Miranda, MEP, Greens/EFA Group,
   Javier Couso Permuy, MEP, GUE/NGL Group, Terry Reintke, MEP, Greens/EFA Group,
   Jakop Dalunde, MEP, Greens/EFA Group, Judith Sargentini, MEP, Greens/EFA Group,
   Pascal Durand, MEP, Greens/EFA Group, Molly Scott Cato, MEP, Greens/EFA Group,
   Tanja Fajon, MEP, S&D Group, Igor Šoltes, MEP, Greens/EFA Group,
   Sven Giegold, MEP, Greens/EFA Group, Barbara Spinelli, MEP, GUE/NGL Group
   Tania Gonzáles Peñas, MEP, GUE/NGL Group, Bart Staes, MEP, Greens/EFA Group,
   Maria Heubuch, MEP, Greens/EFA Group, Keith Taylor, MEP, Greens/EFA Group,
   Eva Joly, MEP, Greens/EFA Group, Monika Vana, MEP, Greens/EFA Group,
   Jean Lambert, MEP, Greens/EFA Group, Marie-Christine Vergiat, MEP, GUE/NGL Group

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου