Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
1.       
Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου             ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου              Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
2.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 93/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΙΟΥ
3.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 296/2018 Απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά: «7η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
4.       
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης πράξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018»
5.       
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης  με τίτλο «Διαχείριση αποθεμάτων νερού με χρήση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων επανάχρησης για την περιοχή της Μεσογείου» και ακρωνύμιο «HYDROUSA»
6.       
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
7.       
Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα της Ανεμώτιας & Σκάλας Καλλονής»
8.       
Έγκριση της υπ’αριθ. 124/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή των υπό κατάρρευση λόγω του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 τοιχείων αντιστήριξης στην Αγία Παρασκευή-Νάπη για την άρση της επικινδυνότητας» και του τρόπου εκτέλεσης του έργου
9.       
Έγκριση της υπ’αριθ. 128/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Πελόπη για την άρση της επικινδυνότητας από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017» και του τρόπου εκτέλεσης του έργου
10.  
Έγκριση της υπ’αριθ. 129/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχείου στο Δημοτικό Σχολείο Θερμής για την ενίσχυση του παλαιού τοιχείου και την άρση επικινδυνότητας» και του τρόπου εκτέλεσης του έργου
11.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 4ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017-Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης», αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη  
12.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο 7ο & 15ο Δημοτικά Σχολεία Μυτιλήνης»
13.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΓΑΡΟΠΗ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ»
14.  
Έγκριση δαπανών επέκτασης δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. 38225/29-8-2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
15.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τίτλο: ΛΕΣΒΟΣ, ΜΙΑ ΚΟΙΤΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» στις 23 Σεπτεμβρίου 2018
16.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών για τις ανάγκες της εκδήλωσης «δαπάνη παροχής υπηρεσιών για την ενοικίαση εκθεσιακού χώρου/περιπτέρου στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
17.  
Αποδοχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 58/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης (Τακτική Διαδικασία) και του Εμμανουήλ Γιάνναρου
18.  
Έγκριση 54ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
19.  
Έγκριση 55ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
20.  
Έγκριση απ’ ευθείας αγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας  Βασιλείου ΚΑΛΙΚΑΝΤΗ στη δημοτική κοινότητα Παλαιοκήπου Γέρας
21.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
22.  
Ορισμός πέντε τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΛ Α.Ε. και ενός Αναπληρωτή.
23.  
Ανάκληση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΛ Α.Ε.
24.  
Αποδοχή παραιτήσεων μελών του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, ορισμός νέων
25.  
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου
26.  
Εκλογή νέου Προέδρου του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου
27.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου

                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου