Η πορεία προς τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και οι Οικολόγοι Πράσινοι Απόφαση Πανελλαδικού Συμβουλίου 15-16/ 9/18

Η πορεία προς τις Αυτοδιοικητικές εκλογές και οι Οικολόγοι Πράσινοι
Απόφαση Πανελλαδικού Συμβουλίου 15-16/ 9/18

Στο 14ο Τακτικό Συνέδριο τον Απρίλη του 2018, αποφασίσαμε να στηριχθούν όλοι οι αιρετοί (είτε με αυτόνομη κάθοδο, είτε ως συνεργαζόμενοι) που προέρχονται από τον Πράσινο Οικολογικό Εναλλακτικό χώρο, χωρίς κατακερματισμούς, ώστε η παρουσία της Πολιτικής Οικολογίας να ενισχυθεί ποιοτικά και ποσοτικά και να γίνει διακριτή στην κοινωνία.

Θεωρήσαμε προτεραιότητα του κόμματος να στηριχθούν οικολογικές παρατάξεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η παρουσία στα Περιφερειακά Συμβούλια θα εξασφαλίσει βήμα για πολιτική παρέμβαση σε πολλούς τομείς και θα δώσει ζωτικό χώρο δραστηριοποίησης στην πολιτική οικολογία. Αποφασίσαμε ακόμη να ληφθεί άμεση πρωτοβουλία για δημιουργία ανοιχτών οικολογικών παρατάξεων στους μεγάλους Δήμους της χώρας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).
Με βάση την απόφαση αυτή και τη συζήτηση του θέματος στο Πανελλαδικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, καλούμε τις Περιφερειακές Οργανώσεις να εισηγηθούν την πρόταση τους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Χαιρετίζουμε την υπερψήφιση της απλής αναλογικής για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, την καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων, την απεξάρτηση των τοπικών ψηφοδελτίων από τα κεντρικά, αλλά και την κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών της Αττικής .Εκτιμούμε ότι αποτελούν σημαντικά βήματα προς τη βιωσιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από την ενίσχυση της δημοκρατίας, της συμμετοχής και των συνεργασιών με διαφάνεια.
Βασικοί άξονες αιχμής των Οικολόγων Πράσινων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές -Προϋποθέσεις /προτεραιότητες για ενδεχόμενες συνεργασίες
- Η αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την ουσιαστική αποκέντρωση δραστηριοτήτων προς την τις αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους, αλλά και τη δημιουργία των απαραίτητων δομών συντονισμού μεταξύ τους
- Η σύσταση γραφείων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υπηρεσιών πρασίνου και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πολεοδομίας και πολιτικής προστασίας,
- Η δημιουργία και ενεργοποίηση των συμβουλίων νεολαίας, με συγκεκριμένο και ουσιαστικό ρόλο δυνατότητα παρέμβασης σε πολλά και κρίσιμα τοπικά ζητήματα.
- Η βιώσιμη αστική κινητικότητα
- Η προστασία των ακτών και της παραλίας
- Η δημιουργία γραφείων ή τμημάτων για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την επιχειρηματικότητα (Κ.Α. Λ.Ο.), στα πλαίσια των διευθύνσεων απασχόλησης ή δια βίου μάθησης.
- Η αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας με έμφαση στον εθελοντισμό.
- Η αλλαγή του τρόπου καθορισμού ανταποδοτικών τελών στον τομέα καθαριότητας, ώστε να δημιουργηθούν σοβαρά κίνητρα ενθάρρυνσης για τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.
- Η δέσμευση στην ανακύκλωση, με χωριστή συλλογή υλικών και οργανικών και με συμμετοχή των πολιτών
- Η προτεραιότητα στην ταχεία απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με προώθηση των ενεργειακών συνεταιρισμών και της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων
- Η κατοχύρωση στην πράξη της νησιωτικότητας και της ειδικής αντιμετώπισης ορεινών περιοχών
- Η καταδίκη της ξενοφοβίας και τον εθνικισμού, και η ενίσχυση των υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας (για την εξασφάλιση ανθρώπινης διαβίωσης) και η εφαρμογή προγραμμάτων γνωριμίας με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα
- Η θεσμοθέτηση της τακτικής  λογοδοσίας, αλλά και η χρηστή και διαφανής διαχείριση του δημοσίου χρήματος
- Το τρίπτυχο των προστατευόμενων περιοχών, πολιτιστικής αξιοποίησης, της προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο ενός βιώσιμου τουρισμού με βάση την φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής
- Η προστασία των δημόσιων και κοινών αγαθών (π.χ. νερό, δάση, καθαρός αέρας, βιοποικιλότητα, γενετικοί πόροι, δημόσιοι χώροι, πάρκα και πλατείες, βιβλιοθήκες, πολιτισμικά μνημεία, τοπική παράδοση και γλώσσα, ελεύθερα λογισμικά στην δημόσια διοίκηση, κλπ.)
Με βάση την απόφαση αυτή, οι Οικολόγοι Πράσινοι ανοίγουν από την  πλευρά τους τον δημόσιο διάλογο για τα θέματα αυτά, προσκαλώντας ενεργούς πολίτες και οργανώσεις τους, αυτοδιοικητικές παρατάξεις και τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου