Δελτίο τύπου του Αιγίλοπα για την 6η Γιορτή Σύκου στο Ίππειος στα πλαίσια της σύντομης ομιλίας της Τσίγγου Ραλλούς

Στη σύντομη ομιλία της η κα Τσίγγου Ραλλού, υπεύθυνη του Εστιακού Σημείου της Λέσβου του Αιγίλοπα, στην πολύ επιτυχημένη 6η Γιορτή Σύκου στο Ίππειος την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου ανέφερε ότι η γιορτή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αξιοποιεί την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και βασίζεται στη σύνθεση των γενεών αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των παππούδων με τη δραστηριοποίηση των νέων δίνοντας μία νέα φρέσκια προσέγγιση στο παρόν και μεταδίδοντας την κληρονομιά αυτή στα παιδιά τους.

Έθεσε επίσης ότι για την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη και την εξαγωγή του ντόπιου σύκου εκτός Λέσβου, θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός και μέσα σ αυτόν η διαφοροποίησή του έναντι άλλων γνωστών σύκων από άλλα μέρη της Ελλάδας μέσα από την προβολή των τοπικών ποικιλιών. Αυτό προϋποθέτει την περιγραφή των τοπικών ποικιλιών, ήδη 6 τοπικές ποικιλίες σύκου της Λέσβου διατηρούνται σε μητρικές φυτείες από τον οργανισμό ΕΛΓΟ-Δήμητρα, την αξιολόγησή τους, το προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων (π.χ. γεύση) και των μειονεκτημάτων τους, και πως αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν να ξεπεραστούν και πιθανά να γίνουν και πλεονέκτημα. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε ότι το μικρό μέγεθος των ιδιαίτερα γευστικών σύκων μπορεί να διαμορφωθεί μεταποιητικά σε μπουκιές με χρήση μπαχαρικών που ενισχύουν τη γεύση σ ένα προϊόν μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας από ότι το απλά αποξηραμένο σύκο.
Σημαντικό πλεονέκτημα πέρα από τις τοπικές ποικιλίες αποτελεί και η ιστορία καλλιέργειας του σύκου στην Λέσβο και ειδικά στο Ίππειος, επομένως δεν χρειάζεται «να χτιστεί ο μύθος» στα πλαίσια της προώθησή του.
Η προώθηση και δυναμική του τοπικού σύκου απαιτεί ενεργοποίηση. Η εμπειρία ανάλογων περιπτώσεων ανάδειξης της αξίας τοπικών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό έχει δείξει ότι αυτό ξεκινάει από ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων με ένα κοινό όραμα, στο οποίο συμμετέχουν αγρότες, επιστήμονες και τοπικοί παράγοντες.
Ο Αιγίλοπας, ως μία οργάνωση που στόχο έχει την διατήρηση και προβολή των τοπικών ποικιλιών θα μπορούσε να βοηθήσει σ αυτήν την προσπάθεια δηλαδή στην ανάδειξη της αξίας του ντόπιου σύκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου