ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 2018» “4th RUN FOR PEACE 2018”

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
4οςΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 2018»
“4th RUN FOR PEACE 2018”
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Λήμνου,την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του τμήματος Στίβου της Αθλητικής Ένωσης Λήμνου και του Συλλόγου Α.Μ.Ε.Α «Ορίζοντες»,προκηρύσσουν Αγώνα δρόμου με την ονομασία «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ» και χαρακτηριστικό τίτλο «RUN FOR PEACE»με τους παρακάτω όρους:


1. Ημερομηνία - Ώρα -Τόπος διεξαγωγής:
Σάββατο, 03 Νοεμβρίου 2018, 11:30 π.μ. Μούδρος – Πορτιανού
2. Σημεία Εκκίνησης - Τερματισμού:
Η εκκίνηση του αγώνα στις κατηγορίες Σκυταλοδρομία και Ανδρών-Γυναικών θα δοθεί στις 11:30 π.μ. στο Συμμαχικό Νεκροταφείο Μούδρου.
Η εκκίνηση του αγώνα για την κατηγορία Παμπαίδων-Παγκορασίδων3.000μ θα δοθεί στις 12:15 στον ανοικτό χώρο της επιχείρησης Εμπορίας
Ξυλείας «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗ».
Η εκκίνηση του αγώνα για την κατηγορία 1000μ, περπάτημα εκτός συναγωνισμού θα δοθεί στις 12:00 επί του επαρχιακού δρόμου στη διασταύρωση
για Παλιό Πεδινό.
Ο τερματισμός όλων των κατηγοριών θα γίνει στην είσοδο του Πολιτιστικού Κέντρου Πορτιανού.
3. Κατηγορίες Αγώνα:
3.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σκυταλοδρομία (Ομαδικός διαγωνισμός)
Διαδρομή Α : 9.000 μ.
Εκκίνηση μπροστά από το Συμμαχικό Νεκροταφείο Μούδρου προς Σκανδάλη, στροφή αριστερά μετά 700μ. προς επαρχιακή οδό
Μούδρου-Μύρινας, αλλαγή σκυτάλης μπροστά στην είσοδο της 130 ΣΜ.
Διαδρομή Β: 9.500 μ.
Συνέχεια στην επαρχιακή οδό Μούδρου-Μύρινας προς Λιβαδοχώρι, στροφή αριστερά προς Καλλιθέα, Νέα Κούταλη, Νέο Πεδινό, Παλιό Πεδινό,
Πορτιανού, τερματισμός μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού.
3.1.2 Σύσταση ομάδας:
Οι ομάδες αποτελούνται από δύο μέλη ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και εθνικότητας.
3.1.3 Δικαίωμα Συμμετοχής:
Στον Αγώνα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ομάδες που θα απαρτίζονται υποχρεωτικά από δύο (2) μέλη.
Για μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαιτείται υποχρεωτικά έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους ενώ οι
ενήλικες υποχρεωτικά θα συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στον αγώνα.
3.1.4 Δηλώσεις συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής των συμμετεχόντων (ομάδα) θα γίνονται έως και 30λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στην γραμματεία του αγώνα που θα
λειτουργεί από τις 10:00 ως 11:00 στον χώρο της αφετηρίας όπου θα παραλαμβάνεται φάκελος με τα νούμερα. Στη δήλωση συμμετοχής θα ορίζεται
αρχηγός – υπεύθυνος της ομάδας ο οποίος θα μπορεί να παραλαμβάνει και να παραδίδει συμπληρωμένο το ομαδικό έντυπο συμμετοχής. Ο αρχηγός
επιδεικνύει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που να βεβαιώνουν την ακριβή ηλικία του δεύτερου μέλους της ομάδας του, έχοντας την αποκλειστική
ευθύνη για αυτόν/ήν.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιαστούν στον χώρο της γραμματείας του αγώνα ή σε προκαθορισμένο σημείο εγγραφών που θα
οριστεί από τους διοργανωτές, με την αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ηλικίας τους π.χ βιβλιάριο υγείας.
3.1.5 Ένδυση ομάδων:
Η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να έχει ομοιόμορφη εμφάνιση (πχ ίδιο χρώμα μπλούζας)
3.1.6 Μετακινήσεις Αθλητών:
Η μετακίνηση των αθλητών από την Μύρινα για την αφετηρία (Μούδρο) θα γίνει στις 09:30 μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας –
Επαρχείο, με μία στάση στο Λιβαδοχώρι και μία στην διασταύρωση της Ατσικής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μετακινηθούνε και με ιδία μέσα.
Η μετακίνηση από την σημείο εγγραφών-αφετηρία προς το σημείο αλλαγής για την Κατηγορία Β (είσοδο 130 ΣΜ) θα γίνει με ευθύνη των
διοργανωτών.
Η επιστροφή προς Μύρινα θα γίνει μετά το πέρας των απονομών από το Πορτιανού στις 14:30.
3.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ατομικός διαγωνισμός)
Διαδρομή : 18.500 μ.
Εκκίνηση μπροστά από το Συμμαχικό Νεκροταφείο Μούδρου προς Σκανδάλη, στροφή αριστερά μετά 700μ. προς επαρχιακή οδό
Μούδρου-Μύρινας, συνέχεια προς Λιβαδοχώρι, στροφή αριστερά προς Καλλιθέα, Νέα Κούταλη, Νέο Πεδινό, Παλιό Πεδινό, Πορτιανού,
τερματισμός μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού.
3.2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής:
Στον Αγώνα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι και όλες ανεξαρτήτου εθνικότητας. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους και απαιτείται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στον αγώνα.
3.2.3 Δηλώσεις συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής των συμμετεχόντων θα γίνονται έως και 30 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στην γραμματεία του αγώνα που θα
λειτουργεί από τις 10:00 ως 11:00 στον χώρο της αφετηρίας όπου θα παραλαμβάνεται φάκελος με τα νούμερα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει
απαραίτητα να παρουσιαστούν στον χώρο της γραμματείας του αγώνα ή σε προκαθορισμένο σημείο εγγραφών που θα οριστεί από τους
διοργανωτές, με την αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ηλικίας τους π.χ βιβλιάριο υγείας.
3.2.4 Μετακινήσεις Αθλητών:
Η μετακίνηση των αθλητών από την Μύρινα για την αφετηρία (Μούδρο) θα γίνει στις 09:30 μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας –Επαρχείο,
με μία στάση στο Λιβαδοχώρι και μία στην διασταύρωση της Ατσικής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να μετακινηθούνε και με ιδία μέσα.
Η επιστροφή προς Μύρινα θα γίνει μετά το πέρας των απονομών από το Πορτιανού στις 14:30.
3.3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Παμπαίδων Παγκορασίδων (Ατομικός διαγωνισμός)
Διαδρομή : 3.000 μ.
Εκκίνηση στον ανοικτό χώρο της επιχείρησης Εμπορίας Ξυλείας «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗ», συνέχεια πάνω στην επαρχιακή οδό προς Νέα Κούταλη, Νέο
Πεδινό, Παλιό Πεδινό, Πορτιανού, τερματισμός μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού.
3.3.2 Δικαίωμα Συμμετοχής:
Στον Αγώνα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι και όλες ανεξαρτήτου εθνικότητας.Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν γεννηθεί τα έτη
2004, 2005, 2006, 2007 και απαιτείται οι κηδεμόνες τους να έχουν συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στον αγώνα.
3.3.3 Δηλώσεις συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής των συμμετεχόντων θα γίνονται έως και 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στην γραμματεία του αγώνα που θα λειτουργεί
από τις 11:00 ως 12:00 στον χώρο της αφετηρίας στον ανοικτό χώρο της επιχείρησης Εμπορίας Ξυλείας «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ» όπου θα
παραλαμβάνεται φάκελος με τα νούμερα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιαστούν στο προκαθορισμένο σημείο εγγραφών, με την
αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ηλικίας τους π.χ βιβλιάριο υγείας.
3.3.4 Μετακινήσεις Αθλητών:
Η μετακίνηση των συμμετεχόντων στην αφετηρία θα γίνει με ιδία μέσα και με ευθύνη των κηδεμόνων.
3.4.1 ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1.000 μ. εκτός συναγωνισμού.
1.000 μέτρα περπάτημα ή τρέξιμο για όλους εκτός συναγωνισμού
ΑΓΟΡΙΑ και ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δημοτικών Σχολείων - Γυμνασίων, ΑΜΕΑ και συμμετέχοντες ανεξαρτήτου ηλικίας.
Εγγραφές μέχρι 11:45. Εκκίνηση στις 12:00 επί του επαρχιακού δρόμου στη διασταύρωση για Παλιό Πεδινό, τερματισμός εντός του Πολιτιστικού
Κέντρου Πορτιανού. Η μετακίνηση των συμμετεχόντων στην αφετηρία θα γίνει με ιδία μέσα.
Στη διαδρομή αυτή δίνεται η ευχέρεια στους γονείς ή κηδεμόνες να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στον αγώνα όπως επίσης και για όσους επιθυμούν
να κάνουν την διαδρομή περπατώντας.
4. Ιατρική εξέταση αθλητών:
Για όλες τις κατηγορίες στη δήλωση συμμετοχής, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις
του αγώνα. Για τους ανήλικους θα βεβαιώνεται μόνο από τους κηδεμόνες τους.
Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την υγεία τους ή με ευθύνη των κηδεμόνων τους όταν πρόκειται
για ανήλικους.
Οι Οργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί κατά την διάρκεια του αγώνα, εάν προκύψουν θέματα υγείας που θα οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού
ιατρικού ελέγχου.
5. Έπαθλα:
Στις πρώτους, δεύτερους και τρίτους νικητές κάθε κατηγορίας θα δοθούν κύπελλα, αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής (ομαδική, Άντρες, Γυναίκες,
Παμπαίδων, Παγκορασίδων)
Σε όλους τους συμμετέχοντες, εθελοντές και συντελεστές του αγώνα θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής.
Όλες οι απονομές θα γίνουν στο τερματισμό στο Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού.
6. Κανονισμοί:
Θα τηρηθούν οι κανονισμοί που ορίζει η διοργάνωση.
7. Ασφάλεια- Υποστήριξη:
Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει Ασθενοφόρο, Αστυνομική παρουσία καθώς και ομάδες πρώτων βοηθειών και εθελοντών σε προκαθορισμένα σημεία της
διαδρομής όπως και σημεία ανεφοδιασμού.
Για την Οργανωτική Επιτροπή
4οςΑΓΩΝΑΣΔΡΟΜΟΥ«ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 2018»
“4th RUN FOR PEACE 2018”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου