Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση του Φράγματος Κοντιά στη Λήμνο

Υπογραφή σύμβασης για το έργο αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του Φράγματος Κοντιά στο νησί της Λήμνου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση Φράγματος Κοντιά Λήμνου», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.


Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των βλαβών και συντήρησης του Φράγµατος Κοντιά στο νησί της Λήµνου, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960, εκτείνεται στην περιοχή που έχουν πραγµατοποιηθεί δύο αναδασµοί (αναδασµός Κοντιά και αναδασµός Τσιµανδρίων) αποτελεί πλουτοπαραγωγική πηγή για την περιοχή και είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την οικονοµική ζωή της Λήµνου.

Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών και των βλαβών που έχουν προκληθεί στο Φράγμα με την πάροδο του χρόνου, κυρίως στην κοιτόστρωση της τάφρου υπερχείλισης, των τοίχων αντιστήριξης των πρανών καθώς και στον αγωγό εκκένωσης – άρδευσης εντός της σήραγγας στην θεµελίωση του φράγµατος. Οι εργασίες αποσκοπούν στην αποκατάσταση και συντήρηση των συναφών υποδοµών του, την εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας του φράγµατος, µε απώτερο σκοπό την αποτροπή πληµµυρικών φαινοµένων στην περιοχή µε βλαπτικές συνέπειες και επιπτώσεις στην γεωργία, κτηνοτροφία, οικιστικούς χώρους και στο ευρύτερο περιβάλλον.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 5 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου