ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΣΙΓΡΙΟΥ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έκανε παρέμβαση με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Δέδε, για το θέμα της άμεσης επανέναρξης των εργασιών στο έργο της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου και για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν πρωτίστως κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.


Θέμα: Επανέναρξη εργασιών στο νέο οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου

Σχετ. : α. Το αριθ. πρωτ. οικ. 37071/546/25.06.2018 έγγραφο μας           
                          β. Το αριθ. πρωτ. οικ. 1367/15/10.01.2018 έγγραφο μας

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Επανερχόμαστε για ακόμη μια φορά στα προβλήματα στο έργο της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, σε συνέχεια και των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το σημαντικό αυτό έργο για το νησί της Λέσβου παραμένει ημιτελές, εγκαταλελειμμένο και ανενεργό εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά σοβαροί κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα θέτουμε και πάλι υπόψη σας τα εξής ζητήματα:

1. Στα οδικά τμήματα στα οποία έχουν μείνει ημιτελείς οι εργασίες, καθώς και σε τμήματα στα οποία δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι εργασίες βελτίωσης, έχουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, καθώς δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται από καταπτώσεις στο τμήμα από διασταύρωση Ανεμώτιας έως το Σκαλοχώρι, στην οδό Παράκαμψης του Σκαλοχωρίου και στο τμήμα από διακλάδωση Σιγρίου έως Σίγρι. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη να ελεγχθεί άμεσα η σήμανση στα τμήματα του οδικού δικτύου που έχουν παραμείνει ημιτελείς οι εργασίες, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν και εργασίες διαγράμμισης έστω και προσωρινά σε τμήματα εντός της υφιστάμενης εργολαβίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

2. Σε οδικά τμήματα, όπως για παράδειγμα η Παράκαμψη Σκαλοχωρίου και το τμήμα της οδού προς το Σίγρι που έχουν ήδη κατασκευαστεί και βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, παρατηρούνται σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία είτε οφείλονται σε αστοχίες της κατασκευής, είτε οφείλονται σε αστοχίες της μελέτης. Δεδομένου ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει αναλάβει εγγράφως την ευθύνη για τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του και προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου που θα μας παραδοθεί, θα έπρεπε να υπάρχει συνεχής συνεργασία της Υπηρεσίας σας με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επισημαίνουμε δε, ότι μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας δεν υπάρχει απολύτως καμία συνεργασία μεταξύ των δύο Υπηρεσιών.

κ. Γενικέ,
Η κατασκευή του εν λόγω οδικού άξονα αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για το νησί της Λέσβου, σε συνδυασμό μάλιστα και με το έργο της κατασκευής του νέου λιμένα Σιγρίου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σήμερα όμως και μετά από 6 χρόνια περίπου από την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου, οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί είναι δυστυχώς ελάχιστες παρότι υπεγράφη και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 12,8 εκ. ευρώ. Τα προβλήματα αυξάνονται καθημερινά και υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και  αγανάκτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε την ανοιχτή επιστολή του κ. Αντώνη Χιώτη, κατοίκου του Σιγρίου.

Με βάση τα παραπάνω και λόγω της σοβαρότητας του θέματος ζητούμε να επιληφθείτε προσωπικά για την άμεση επανέναρξη των εργασιών και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε για το νέο ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου και παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

   Με τιμή
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εσωτ. Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
- Γενικό Δ/ντη κ. Γ. Σπανέλλη
- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο δρόμος Καλλονής – Σιγρίου
Πολύ μεγάλη είναι η ιστορία του δρόμου Σιγρίου Καλλονής, του οδικού άξονα της Δυτικής Λέσβου: εξαγγέλθηκε προ τριακονταετίας, σχεδιάστηκε αρκετά αργότερα, δημοπρατήθηκε πριν από έξι χρόνια και ξεκίνησε πριν από πέντε. Έκτοτε, φτιάχτηκαν λίγα χιλιόμετρα, κατόπιν βάλτωσε, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας, έγινε γνωστό ότι αντικαταστάθηκε η εργολάβος εταιρεία και ανέλαβε άλλη, αλλά… 
…Αλλά το έργο εδώ και ένα χρόνο είναι σταματημένο. Το έργο είναι ΝΕΚΡΟ!
Κι αντί να φτιάχνεται για να παραδοθεί στην κυκλοφορία ένας δρόμος σύγχρονος, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και να πληροί τις προδιαγραφές του αιώνα μας, παράλληλα με την ολοκλήρωση του νέου Λιμένα Σιγρίου, ο δρόμος προς το Σίγρι είναι ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ! Πολλά σημεία του υπό κατασκευή δρόμου είναι σε άθλια κατάσταση, χωρίς άσφαλτο, με πολλές λακκούβες και νεροφαγιές, χωρίς σήμανση, χωρίς διαγράμμιση και χωρίς προστατευτικά.
Κι όμως, αυτός ο δρόμος είναι σε χρήση! Αν δεν τον γνωρίζεις, σε πιάνει δέος όταν οδηγείς σ’ αυτόν – ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, όταν διαβαίνεις τους ορεινούς όγκους του Ορδύμνου.
Κι όμως, αυτόν τον δρόμο θα τον διασχίζουν καθημερινά οι μαθητές του Γυμνασίου, με βροχή, χιόνι και παγετούς, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Κύριε Γαληνέ, αυτό το έργο πνοής στον Δήμο Λέσβου έχει σταματήσει. Ξαναβάλτε το στην ατζέντα σας!
Κυρία Καλογήρου και κύριε Βαλσαμίδη, ξέρουμε πως δεν είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας αυτό το έργο, αλλά η ολοκλήρωσή του αφορά τους ίδιους τους λόγους ύπαρξης της Περιφέρειας. Σας παρακαλούμε, γίνετε πιεστικοί, διεκδικητικοί και αποτελεσματικοί!
Κύριε Πάλλη, κύριε Αθανασίου και κύριε Τάσσο, είσαστε οι εκπρόσωποί μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα της εκλογικής σας περιφέρειας: περισώστε το!
Κύριε Σπρίντζη, Υπουργέ Υποδομών και Μεταφορών, το έργο είναι του δικού σας Υπουργείου: κινητοποιήστε τις υπηρεσίες σας, δράστε αποτελεσματικά, κάντε όσα πρέπει για να ξεκινήσει και πάλι το έργο!
Κύριε Τσίπρα, είπατε ότι ο δρόμος του Σιγρίου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί: ὅπερ ἔδει δεῖξαι!
Κύριοι Αρμόδιοι, συναρμόδιοι, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Διευθύνσεων που σχετίζονται με το έργο: Θα στέλνατε τα παιδιά σας να πάνε σχολείο, έχοντας να διασχίσουν στο καταχείμωνο αυτόν τον δρόμο;

Μετά τιμής
Αντώνης Χιώτης
Σίγρι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου