ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 17-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην κατεπείγουσα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με το παρακάτω θέμα:           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  1.  
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λέσβου έτους 2019
Αντιδήμαρχος     κ. Τσουπής

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου: Η κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος είναι αναγκαία διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου, η έγκριση-έλεγχος νομιμότητας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λέσβου έτους 2019, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου