Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 314/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου που αφορά: «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό έτος 2019»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                                     
2.       
Έγκριση συνέχισης λειτουργίας των Ανταποκριτών ΟΑΕΔ σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3.       
Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου ιατρείου μικρών ζώων για την εκτέλεση κτηνιατρικών εργασιών
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
4.       
Αποδοχή τροποποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000587, παράταση των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στον ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
5.       
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες μέρες του ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ λόγω της ανάγκης φύλαξης αυτού και εξαίρεση των τεσσάρων (4) φυλάκων που απασχολούνται στον Ξενώνα από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
6.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 128/2018 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, για το οικονομικό έτος  2019»
7.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2018 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά «Έγκριση στόχων-δράσεων ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου για την επόμενη περίοδο που πρέπει να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2019»
8.       
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Λέσβου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών» με τίτλο: «Υποβολή Αιτήσεων Επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για Προσαρμογή Λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών στις Προδιαγραφές του Νέου Θεσμικού Πλαισίου Αδειοδότησης σύμφωνα με τις Διατάξεις του ΠΔ 99/2017» & Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης (του άρθρου 100 του Νόμου 3852/2010), ανάμεσα στο ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Λέσβου και τον Δήμο Λέσβου για την υλοποίηση του προγράμματος
9.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 132/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά την: «11η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
10.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών του Τμήματος Διαχείρισης & Δυντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου (Α.Π. 54344/28-11-2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
11.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"» που αφορά: «Περί ψήφισης του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019»
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Εισηγητής: Εντεταλμένος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
12.  
Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου (πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάπης) στο Σύλλογο Γυναικών Κάπης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
13.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης και έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου,  του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Λέσβου και του Επιμελητηρίου Λέσβου για την πράξη «Δημιουργία & Λειτουργία Δομών Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας»
14.  
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια – Tοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»
15.  
Έγκριση επικαιροποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου,  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Λέσβου για την πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
16.  
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
17.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 7ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
18.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΕΙΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΚ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
19.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών σε Οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου», αναδόχου ΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.
20.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΒΔ ΛΕΣΒΟΥ»
21.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης Άνωθεν του Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Ταξιαρχών»
22.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ»
23.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο:                                   «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 σε παιδικούς σταθμούς» αναδόχου ΜΙΝΑΒΡΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
24.  
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης & αποκατάσταση δρόμου προς Χίδηρα»
25.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε. Μυτιλήνης (Δ.Ε. Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Γέρας, Λ. Θερμής, Μανταμάδου, Αγίας Παρασκευής)»
26.  
Συγκρότηση Επιτροπής Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Εσωτερικοί Χρωματισμοί Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης»
27.  
Συγκρότηση Επιτροπής Oριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Δημιουργία θέσεων παρατήρησης Ορνιθοπανίδας στη θέση ¨Μυρσιντζίκη-Ψαρόνταμο¨ και ¨Αλυκές –Κάμπος¨ της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
28.  
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
29.  
Έγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «Λεσβιακή Φάλαγγα»
30.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την αγορά δύο φλουριών (Κωνσταντινάτων)
31.  
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών από την ΗΧΩ Α.Ε.
32.  
Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην «5η Athens International Tourism Expo 2018», που θα πραγματοποιηθεί στo Metropolitan Expo της Αθήνας, από 7 - 9 Δεκεμβρίου 2018, με περίπτερο συνολικού εμβαδού 40 τ.μ.
33.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Λέσβου
34.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά δαπάνη για την τουριστική προβολή του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
35.  
Αγορά ακινήτου (παλαιά βιοτεχνική κλωστοϋφαντουργική μονάδα μετά κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού) στην τοπική κοινότητα Παρακοίλων με σκοπό τη δημιουργία Μουσείου-εκθεσιακού χώρου Βιομηχανικής Υφαντουργίας και Υφαντικής Τέχνης
36.  
Έγκριση 74ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
37.  
Έγκριση 75ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
38.  
Έγκριση 76ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
39.  
Έγκριση αύξησης μηνιαίων παγίων VODAFONE σε Υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου
40.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (ΑΠ. 53733/26-11-2018)
41.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 51841/15-11-2018)
42.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 54457/29-11-2018)
43.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (αριθ. πρωτ. 52180/16-11-2018)
44.  
Έγκριση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 4/2018 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λέσβου του άρθρου 32 του Ν.1080/1980 που αφορά την αριθμ. καταθ. ΠΡ178/24-9-2018 προσφυγή της Δέσποινας-Μαρίας Καλαϊτζή, ιδιοκτήτρια του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «RETRO»
45.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
46.  
Πρόταση ίδρυσης Σχολείου εσπερινού ΕΠΑΛ Καλλονής, Ίδρυση Τομέων ΕΠΑΛ  (1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πλωμαρίου, 2ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής,ΕΠΑΛ Γέρας,ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.Λέσβου)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
47.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου