Κατάθεση Ερώτησης Γ. Πάλλη στη Βουλή για το Ειρηνοδικείο Λήμνου

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς τον κ. Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


ΘΕΜΑ: «Για την αναβάθμιση της απονομής δικαιοσύνης στη Λήμνο»

Το Ειρηνοδικείο Λήμνου εξυπηρετεί ένα νησί είκοσι σχεδόν χιλιάδων κατοίκων, και άλλων τόσων απόδημων με ενεργή σχέση με τον τόπο τους, λειτουργώντας  ως μικτό Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο) και με όλη την προανάκριση της τοπικής αρμοδιότητας (τόσο της Λήμνου, όσο και του Άγιου Ευστράτιου).

Η μοναδικότητα της περίπτωσης του Ειρηνοδικείου Λήμνου συνίσταται στην εντός του λειτουργία ενός, στην ουσία, αυτοτελούς Πρωτοδικείου με τον τίτλο «μεταβατικό» Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, αφού όλες οι εργασίες,  από την κατάθεση δικογράφων, ενδίκων μέσων, συζήτηση, έκδοση πιστοποιητικών κ.λπ.,  διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λήμνου, στην οποία υπηρετούν δύο μόνο γραμματείς.
Στην πραγματικότητα δηλαδή, στην πορεία του χρόνου, έχει συσταθεί (άρθρο 13 Ν. 949/79, άρθρο 16 Ν. 1093/80 και άρθρο 17 Ν. 1805/88) ένα Πρωτοδικείο μέσα στο Ειρηνοδικείο, το οποίο διεκπεραιώνει υποθέσεις Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, καθώς και Δικαστηρίου Ανηλίκων (με την έννοια του «μεταβατικού», να νοηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από την μετάβαση των δικαστών κατά την ημέρα των δικασίμων), χωρίς καμία πρόβλεψη στελέχωσης και υποδομών και το οποίο επιπλέον, λειτουργεί δι’ αλληλογραφίας, λόγω της μεγάλης απόστασης από την έδρα όπου βρίσκονται οι δικαστές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε πολλαπλασιασμό του φόρτου εργασίας,  χρόνο και  ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν τρεις δικαστικές υπηρεσίες, με όλες τις παραπάνω ιδιαιτερότητες και με τις συνεχώς αυξανόμενες τα τελευταία χρόνια αρμοδιότητες και απαιτήσεις των Ειρηνοδικείων, να εξυπηρετούνται από μία γραμματεία στελεχωμένη με δύο μόλις Γραμματείς.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Πώς σκοπεύει  να χειριστεί το θέμα του «μεταβατικού» Πρωτοδικείου Μυτιλήνης στη Λήμνο, ώστε αυτό να αποκτήσει και τυπικά τη μορφή αυτοτελούς Πρωτοδικείου, με την αναγκαία παρουσία Εισαγγελέα, την κατάλληλη στελέχωση και τις αναγκαίες για εύρυθμη λειτουργία υποδομές, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών απονομής δικαιοσύνης στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πάλλης Γεώργιος


Αντωνίου Χρήστος


Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)


Καματερός Ηλίας


Καραγιαννίδης Χρήστος


Καφαντάρη Χαρά


Μανιός Νικόλαος

Μπαλωμενάκης Αντώνιος


Παπαδόπουλος Νικόλαος


Ρίζος Δημήτριος


Σέλτσας Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου