1,7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τη συντήρηση επαρχιακών οδών στη βόρεια Λέσβο

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση  Τμημάτων  Επαρχιακών  Οδών  Καλλονή- Φίλια, Άντισσα- Ερεσός & Πρόσβαση προς Γαβαθά, Άργενος- Βαφειός», συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.


Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης- αποκατάστασης σε τμήματα των συγκεκριμένων επαρχιακών οδών.
Ειδικότερα, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:
• Ασφαλτόστρωση   Ασφαλτόστρωση   σε   μικρά   τμήματα   της   Επαρχιακής   οδού

Ασφαλτόστρωση σε μικρά τμήματα της επαρχιακής οδού Καλλονής- Φίλιας- Σκαλοχωρίου- Άντισσας- Ερεσού,  συνολικού  μήκους περίπου 3.500 μέτρων.
Ασφαλτόστρωση τμήματος μήκους περίπου 4.500 μέτρων της οδού Αντίσσας- Γαβαθά.
Ασφαλτόστρωση σε τμήματα της επαρχιακής οδού Αργένου- Βαφειού, συνολικού μήκους περίπου 1.000 μέτρων.
Επισκευή τμημάτων των ανωτέρω οδών, όπου έχουν εμφανιστεί ζυμώματα.
Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, όπου είναι απαραίτητο.
Επένδυση πρανών με μεταλλικό πλέγμα σε τμήματα που κρίνεται απαραίτητο.
Τοποθέτηση- αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων.
Διαγράμμιση οδοστρώματος.
Σημειακός καθαρισμός οχετών και άρση καταπτώσεων.
Κοπή θάμνων από τα ερείσματα των οδών που εξέχουν στο οδόστρωμα καθώς και κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα.

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου είναι 8 μήνες.

Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  του  Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου